Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Sök

4 träffar på historiska kartor inom Nyheter
Sortera på:RelevansDatum
 • Föreläsning: Lantmäteriets historiska kartor

  Senast ändrad: 28 mars 2023

  Måndagen den 3 april klockan 14.00 är det föreläsning på Arkivcentrum. Morgan Berg Nyberg ... Arkivcentrum. Morgan Berg Nyberg berättar om Lantmäteriets historiska kartor och vad de erbjuder för släkt- och hembygdsforskare. Arrangör:

 • Släktforskningens dag 2023

  Senast ändrad: 16 januari 2023

  Bokbinderiet har också öppet, och det finns litteratur och historiska kartor till försäljning. Vi på kommunarkivet finns på plats och ... släktforskarförbunds publikationer. Försäljning av böcker och kartor - Arkiven Arrangör: Värmlands Släktforskarförening Medverkande:

 • Nya namn på gator, rondeller och park

  Senast ändrad: 23 februari 2022

  Under stadsbyggnadsnämndens senaste ... vara namn som om möjligt ger koppling till platsen gärna ha en historisk anknytning vara lätta att skriva och uppfatta vara korrekta ... namnet godkänns införs det i ett namnregister och läggs in i kartdatabasen.  

 • Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden i mars

  Senast ändrad: 16 mars 2022

  självklara kopplingar till verksamhet, person eller annat historiskt som kan ge bakgrund till en namnsättning av dessa gator. Norr ... Norr om området står ortsnamnet Haga på registerkartan. På den häradsekonomiska kartan från 1883-1895 syns bokstaven T som betyder

Hjälp

Klicka på länken "Klicka för att gå till e-diariet och söka efter handlingar" för att gå till e-diariet och söka efter handlingar. 

I Karlstads kommun har vi även ett e-diarium. Det vill säga ett diarium som du kan söka i på nätet. Här kan du söka information om handlingar som diarieförts i kommunens  nämnder och styrelser. Sökningen omfattar handlingar som registrerats i vårt ärendehanteringssystem. I E-diariet kan du dock bara söka på allmänna, offentliga handlingar. Sekretessbelagda handlingar samt arbetsmaterial finns därför inte tillgängligt för dig.

Klicka för att gå till e-diariet och söka efter handlingar. 

Hjälp

Du måste klicka på länken för att öppna förtroendemannaregistret i ett nytt fönster på grund av säkerhetsinställningarna i webbläsaren. Dagens webbläsare tillåter inte att skyddad innehåll blandas med oskyddat innehåll.