Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Sök

7 träffar på historiska kartor inom Nyheter
Sortera på:RelevansDatum
 • Utställning om kartor i Karlstadsrummet

  Senast ändrad: 3 november 2020

  Under hela november kan du ta del av utställningen Kartor förr och nu i Karlstadsrummet och lära dig mer om hur Karlstad förändrats ... in hos kommunarkivet som ligger vägg i vägg. Där finns historiska kartor till försäljning under öppettiderna måndag-fredag 10-12

 • Glöm Google maps, besök Karlstadsrummet digitalt

  Senast ändrad: 12 november 2020

  temautställning heter "Kartor förr och nu" och tar dig med på en spännande resa i kartornas värd. Visste du att vi har kartor från 1700 talet ... Karlstad så sent som 1904?  Gamla och nya kartor samsas på temautställningen "Kartor förr och nu" och den nyfikna kan snabbt lära

 • Karlstads kulturmiljöprogram växer

  Senast ändrad: 30 november 2020

  utifrån det kulturhistoriska värdet. Beskrivningarna finns nu tillgängliga i skrift, på webben samt också som kartmaterial. Stockfallet ... det tagits fram en kulturhistorisk områdesbeskrivning. I dessa finns bilder på området och en kortare historisk bakgrund som ger en

 • Känner du igen inre hamn?

  Senast ändrad: 25 februari 2021

  till Kanikenäsholmen. Har vi också stadskartan över Karlstad från 1908 framför oss så kan vi jämföra.  På kartan ser vi tydligare den lilla ... som går ut till Kanikenäsholmen. Vad som också finns med på kartan är Herrhagens vattentorn, som panoramabilden förmodligen är tagen

 • Karlstad har fått 66 stadsdelar

  Senast ändrad: 18 november 2020

  samt identiteten för området. Se kartan över de nya stadsdelsnamnen via denna länk. Tips! I kartan kan du även hitta många andra smarta ... smarta och intressanta kartlager, exempelvis våra vandringsleder, lekplatser och kulturhistoriska byggnader.  De viktigaste förändringarna

 • Renovering av gården Fintatorp har påbörjats

  Senast ändrad: 11 maj 2020

  kulturmiljöprogram och klassas som särskilt värdefulla ur en kulturhistorisk synpunkt. En sakkunnig inom byggnadsvård har varit med och ... kallades Fintan, omnämns första gången i skrift 1568. Enligt lantmäterikartor från 1700- och 1800- talen kan man se att gården Fintatorp

 • Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

  Senast ändrad: 11 november 2020

  totalt 36 lägenheter planeras i Stockfallet i hörnet mellan Kartlavsstigen och Hällmarksgatan. Beslut: Bygglov ges Bygglov för sporthall ... varför namnet valts och merparten av dem har även fått en kulturhistorisk bakgrund. Beslut: Den nya stadsdelsindelningen antas med

Hjälp

Klicka på länken "Klicka för att gå till e-diariet och söka efter handlingar" för att gå till e-diariet och söka efter handlingar. 

I Karlstads kommun har vi även ett e-diarium. Det vill säga ett diarium som du kan söka i på nätet. Här kan du söka information om handlingar som diarieförts i kommunens  nämnder och styrelser. Sökningen omfattar handlingar som registrerats i vårt ärendehanteringssystem. I E-diariet kan du dock bara söka på allmänna, offentliga handlingar. Sekretessbelagda handlingar samt arbetsmaterial finns därför inte tillgängligt för dig.

Klicka för att gå till e-diariet och söka efter handlingar. 

Hjälp

Du måste klicka på länken för att öppna förtroendemannaregistret i ett nytt fönster på grund av säkerhetsinställningarna i webbläsaren. Dagens webbläsare tillåter inte att skyddad innehåll blandas med oskyddat innehåll.