Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Sök

4 träffar på historiska kartor inom Andra webbplatser
 • Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2020

  energiåtervinning samt deponi • Nyckelfärdiga solcell- spaket • Energikartläggningar Hållbar verksamhet • Tar vara på resurser som annars skulle ... överskottsproduktion ökar vi andelen sol i elmixen. Genom att erbjuda energikartläggningar kan vi hjälpa våra el- och fjärrvärmekunder att optimera

 • Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2019

  Villa-abonnemang Hållbarhet i fokus Efter att miljöpåverkan är kartlagt och miljöaspek- terna är prioriterade arbetar vi systematiskt ... en del i vårt omfattande miljöarbete gör vi regelbundna kartläggningar av vår miljöpåverkan. På detta sätt har vi identi- fierat

 • Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2018

  till medarbetarna. Vi har också påbörjat ett arbete med processkartlägg- ning, där vi kommer att tydliggöra och analysera våra tvärfunktionella ... denna årsredovisning. Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande förhållanden

 • Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2017

  energi ges möjlighet att leverera till fjärrvärmesystemet En kartläggning av möjliga spillvärmeleveranser genomfördes under 2015, men ... aktörer med värmeleveranspotential har identifierats sedan kartläggningen genomfördes. En utveckling av samarbetet med Stora Enso har

Hjälp

Klicka på länken "Klicka för att gå till e-diariet och söka efter handlingar" för att gå till e-diariet och söka efter handlingar. 

I Karlstads kommun har vi även ett e-diarium. Det vill säga ett diarium som du kan söka i på nätet. Här kan du söka information om handlingar som diarieförts i kommunens  nämnder och styrelser. Sökningen omfattar handlingar som registrerats i vårt ärendehanteringssystem. I E-diariet kan du dock bara söka på allmänna, offentliga handlingar. Sekretessbelagda handlingar samt arbetsmaterial finns därför inte tillgängligt för dig.

Klicka för att gå till e-diariet och söka efter handlingar. 

Hjälp

Du måste klicka på länken för att öppna förtroendemannaregistret i ett nytt fönster på grund av säkerhetsinställningarna i webbläsaren. Dagens webbläsare tillåter inte att skyddad innehåll blandas med oskyddat innehåll.