Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Sök

7 träffar på historiska kartor inom Andra webbplatser
 • Årsredovisning 2011

  15 december 2011 då Karlstads kommunfullmäktige fattade det historiska och enhälliga beslutet att god- känna bolagets planer att bygga ... KARLSTADS ENERGI 5 6 FJÄRRVÄRME 7 ETT HäNDELSERIKT ÅR MED ETT HISTORISKT bESLUT Under 2011 levererades totalt 580 GWh fjärrvärme till

 • Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2019

  Villa-abonnemang Hållbarhet i fokus Efter att miljöpåverkan är kartlagt och miljöaspek- terna är prioriterade arbetar vi systematiskt ... en del i vårt omfattande miljöarbete gör vi regelbundna kartläggningar av vår miljöpåverkan. På detta sätt har vi identi- fierat

 • Årsredovisning 2015

  Kassaflödesanalys Noter med mera 3 HISTORISK MILSTOLPE I BOLAGETS MILJÖARBETE Under 2015 uppnådde bolaget en historisk milstolpe i det långsiktiga ... påverka den ekonomiska livslängden på ett negativt sätt. Kartläggning och planering av underhållet sker systematiskt och flera avancerade

 • Årsredovisning 2014

  hemsida, Rådrummet m m. - En plockanalys har genomförts för kartläggning av innehållet i mat- och restavfallet. - Ytterligare differentiering ... leverantörer/entreprenörer. Åtgärder pågår utifrån den energikartläggning som genomförts för bolagets fastigheter vid Heden, Kronoparken

 • Årsredovisning 2016

  energi ges möjlighet att leverera till fjärrvärmesystemet En kartläggning av möjliga spillvärmeleveranser genomfördes under 2015, men ... påverka den ekonomiska livslängden på ett negativt sätt. Kartläggning och planering av underhållet sker systematiskt och flera avancerade

 • Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2017

  energi ges möjlighet att leverera till fjärrvärmesystemet En kartläggning av möjliga spillvärmeleveranser genomfördes under 2015, men ... aktörer med värmeleveranspotential har identifierats sedan kartläggningen genomfördes. En utveckling av samarbetet med Stora Enso har

 • Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2018

  till medarbetarna. Vi har också påbörjat ett arbete med processkartlägg- ning, där vi kommer att tydliggöra och analysera våra tvärfunktionella ... denna årsredovisning. Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande förhållanden

Hjälp

Klicka på länken "Klicka för att gå till e-diariet och söka efter handlingar" för att gå till e-diariet och söka efter handlingar. 

I Karlstads kommun har vi även ett e-diarium. Det vill säga ett diarium som du kan söka i på nätet. Här kan du söka information om handlingar som diarieförts i kommunens  nämnder och styrelser. Sökningen omfattar handlingar som registrerats i vårt ärendehanteringssystem. I E-diariet kan du dock bara söka på allmänna, offentliga handlingar. Sekretessbelagda handlingar samt arbetsmaterial finns därför inte tillgängligt för dig.

Klicka för att gå till e-diariet och söka efter handlingar. 

Hjälp

Du måste klicka på länken för att öppna förtroendemannaregistret i ett nytt fönster på grund av säkerhetsinställningarna i webbläsaren. Dagens webbläsare tillåter inte att skyddad innehåll blandas med oskyddat innehåll.