Gymnasieskola

Sjukanmälan och frånvaro

Bild på appen Skola24 med grön text

För dig som är elev på Nobelgymnasiet, Tingvallagymnasiet eller Sundsta-Älvkullegymnasiet registreras din närvaro och frånvaro. Systemet vi använder heter Skola24.

Gör sjukanmälan via telefon 0771-58 44 80

Sjukanmälan görs före första lektionen. Sjukanmälan som registrerad före kl 12.00 gäller frånvaro samma dag. Om anmälan registreras efter kl 12.00 gäller anmälan nästkommande dag. Du kan bara anmäla frånvaro hela dagar. 

Gör sjukanmälan i Skola24 MobilApp

Frånvaro- och sjukanmälan kan även göras via Skola24 MobilApp. Anmälan kan göras upp till fem dagar framåt i tiden och även del av dag.

Föräldraroll i Skola24

Vårdnadshavare till omyndiga elever kan få möjlighet att ta del av elevens närvaro i skolan via Skola24. Från och med hösten 2021 har vi ändrat inloggningssätt med användarnamn och lösenord till BankID istället. Så här gör du för att logga in i Skola24:

  • Gå in på länken www.karlstad-vardnadshavare.skola24.se eller ladda ner appen Skola24. Observera att det är appen från 2020 med grön-vit ikon som ska användas. 
  • I appen väljer du "Karlstad-vardnashavare" i droplisten. 
  • Logga in med hjälp av BankID.*
    *Har du inte BankID ber vi dig ta kontakt med elevens skola. 

Hjälp och support 

På Skola24 egna hjälp- och supportsida kan du som vårdnadshavare läsa mer om funktionerna och se instruktionsfilmer om hur du använder Skola24.

När eleven blir myndig

Erbjudandet om föräldrarollen i Skola24 går endast ut till vårdnadshavare till omyndiga elever. När eleven blir 18 år kommer föräldrarollen automatiskt att avaktiveras i systemet. För att du efter det ska kunna fortsätta att följa närvaron krävs ett samtycke från eleven. Eleven kan ge sitt samtycke genom att ta kontakt med sin mentor.

Frånvaroanmälan under dagen

Om eleven insjuknar under skoldagen ska hen i första hand kontakta sin mentor. Om hen inte får tag i mentor, fyller hen i blanketten nedan och lämnar den i mentors postfack eller i postlåda utanför expeditionen.

Blankett för frånvaroanmälan under dag

Skolans hantering av frånvaro

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig. Du som väl börjat i gymnasieskolan måste dock delta i undervisningen. Närvaron brukar vara en av de frågor som tas upp vid utvecklingssamtalet en gång per termin. Skolan har skyldighet att samma dag rapportera ogiltig frånvaro till vårdnadshavare. Det sker i första hand via e-post och i undantagsfall via telefon. 

Vi vill be dig som vårdnadshavare att fylla i dom digitala skolstartsblanketterna i IST medgivande vid skolstarten. 

Vi använder Skola24, ett webbaserat program, för frånvarorapportering. Lärarna rapporterar bland annat frånvaro och sen ankomst vid varje lektion. Även lektioner utan frånvaro rapporteras som en kvittens på att lektionen har ägt rum. Elevens mentor har tillgång till den samlade frånvaron för uppföljning och samtal med elever. Om e-post är anmäld skickar Skola24 automatiskt all frånvaro som är registrerad till vårdnadshavaren direkt efter rapportering av lektion. Saknas e-post sker kontakten via telefon.

Uppdaterad den