Är elev

Studenten 2020 firas på skolan – men annorlunda

TG Student

På grund av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer studenten vid Tingvallagymnasiet år 2020 att fördelas på olika tidpunkter under torsdagen den 11 juni.

Vårt mål är att göra studenten så högtidlig och minnesvärd som det bara går i dessa tider. Tillsammans med eleverna har vi hittat en lösning som känns bra.

Studenterna kommer att springa ut klassvis och kommer att kunna tas emot av max två anhöriga var.

Friska elever deltar på skolan

Elever, personal och anhöriga ska vara symtomfria, hålla ett socialt avstånd och vara noggranna med sin allmänna hygien. Tillhör man en riskgrupp, är över 70 år eller har ett samhällsviktigt arbete bör man helt avstå från deltagande.

De elever som inte kan delta på examensdagen kommer att kunna vara med sin klass via den länk som delas ut av respektive mentor.

Inga folksamlingar vid skolan får uppstå

För att dagen ska kunna genomföras enligt vår planering är det viktigt att alla respekterar de rekommendationer som råder. Övrig släkt och vänner kan alltså inte komma till skolans område för att se utspringet på avstånd. 

Vi kommer att spärra av skolområdet och släppa in anhöriga till respektive klass i omgångar. Området kommer att märkas upp, med avtånd emellan, där de anhöriga kan vänta på och ta emot sin student.

Efter att klassen sprungit ut och studenterna tagits emot av sina anhöriga ska dessa avlägsna sig från skolans område så snabbt som möjligt för att ge plats åt nästa klass. 

Utspringet livesänds

Vanligtvis tas studenterna emot av fler än två anhöriga, vilket alltså inte kommer vara möjligt i år. Däremot kan alla som vill följa utspringet via våra livesändningar. Vi återkommer med mer detaljerad information om våra sändningar.

Viktigt att hålla tiderna

Klasserna är välkomna till skolan fem minuter före de ska gå in och då vid tilldelad entré. Tiden i skolan är förhållandevis kort och därför är det viktigt att tider hålls. När klasserna ska komma till skolan har bestämts genom lottning. 

Tillfälligt stopp för firande på studentflak

Transportstyrelsen har tillfälligt upphävt bestämmelserna som möjliggjort firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande. Det innebär bland annat att årets studentkorteger på flak inte är tillåtna.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den