Är elev

Trivsel- och ordningsregler på Tingvallagymnasiet

  • Uppträd respektfullt, vänligt och artigt mot alla i både ord och handling och var beredd att samarbeta med alla.
  • Kom i tid till lektioner och var förberedd med arbetsmaterial. 
  • Ge varandra arbetsro.
  • Ta ansvar för dina studier och nyttja alla de möjligheter till extra stöd som skolan erbjuder om du så behöver.
  • Var aktsam om skolans lokaler, utrustning och arbetsmaterial.
  • Håll rent och snyggt och släng ditt skräp i våra källsorteringskärl.
  • Skolans område är tobaksfri.
  • Under lektionstid används datorer, surfplattor samt mobiltelefoner endast i studiesyfte. Mobilen ska vara inställd på “stör ej läge”!

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den