Tingvallagymnasiet

Skolledning

Tingvallagymnasiets gymnasiechef samt rektorer på gymnasieskolans nationella program och har sin arbetsplats i byggnaden Gamla läroverket (byggnaden närmast Stora torget). Rektor för gymnasiesärskolans nationella program har sitt arbetsrum i Alen, Karlbergsgatan 2. 

Uppdaterad den