Tingvallagymnasiet

Internationalisering

Tingvallagymnasiet jobbar aktivt med att ge eleverna kunskap och erfarenheter om andra delar av världen. Arbetet sker i olika internationella projekt och genom besök från andra skolor runt om i världen. 

EU-finansierade projekt gör det möjligt för såväl elever som lärare på gymnasieskolorna att ta del av nya kunskaper utomlands.

Uppdaterad den