Tingvallagymnasiet

Ekonomiprogrammet

Elever vid två bord studerar med hjälp av dator och böcker

Är du entreprenör med affärsidéer? Är ekonomi och juridik områden som du vill studera vidare inom? Ekonomiprogrammet är ett studieförberedande program som ger dig en gedigen grundutbildning för vidare studier.

Här får du lära dig samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Du får också kunskap om ekonomiska förhållanden i samhället, om olika länders förutsättningar för handel och grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. 

Du lär dig också om villkor för hållbar utveckling, både ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt. Du studerar även psykologi vilket ger dig perspektiv på hur människor kan tänka och känna.

Företagande och Ung Företagsamhet

Utbildningen ger dig kunskap om företagens roll i samhällsutvecklingen och vilka juridiska och etiska aspekter som följer av företagande. Du får även möjlighet att starta ditt eget företag inom ramen för Ung Företagsamhet.

Utbildningens mål är att utveckla din förmåga att arbeta med ett vetenskapligt förhållningssätt. Det innebär att du tränas i att söka, sovra, sammanställa, analysera och värdera information och på ett vetenskapligt sätt redovisa den.

Programblad

Här hittar du programbladet för ekonomiprogrammet. 

Här kan du ta del av Ekonomiprogrammets provkalendrar

Har du frågor om ekonomiprogrammet?

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare

Uppdaterad den