Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

Kurser som finns på alla yrkesprogram:

Engelska 5 100 p
Historia 1a:1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1 100 p
Naturkunskap 1a:1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a:1 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p

Programgemensamma karaktärsämnen 1400 poäng

Anatomi och fysologi 1 50 p
Anatomi och fysologi 2 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 p
Gerontologi och geriatrik 100 p
Hälsa och sjukvård 1 100 p
Hälsa och sjukvård 2 100 p
Omvårdnad 1 100 p
Omvårdnad 2 100 p
Psykologi 1 50 p
Psykiatri 1 100 p
Psykiatri 2 100 p
Samhällskunskap 1a2 50 p
Social omsorg 1 100 p
Social omsorg 2 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 p

Gymnasiearbete 100 Poäng

Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning. Det måste vara godkänt för att du ska få examen.

Gymnasiearbete 100 p

Individuellt val 200 Poäng

Du väljer själv bland de kurser som skolan erbjuder inom individuella valet. Du kan läsa fler programspecefika kurser, komplettera din högskolegehörighet eller välja kurser utifrån intresse.

De kurser vi erbjuder för högskolebehörighet är bland andra Engelska 6 (100p) och Matematik2a (100p). Svenska2/ Svenska som andraspråk 2 är obligatorisk kurs inom programmet och behöver inte väljas till. Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 erbjuds du som val inom programmets fördjupning.

 Programfördjupningar 200 Poäng

Etik och människans livsvillkor 100 p

Svenska 3/Svenska som andra språk 3

alternativt Friskvård och hälsa

100 p

Uppdaterad den