Gymnasiekatalogen 2022

Det lilla extra i utbildningarna

Tingvallagymnasiet samarbetar med ett certifieringsorgan bestående av representanter från universitet och näringsliv. Detta innebär att du som elev på ekonomiprogrammets ekonomiinriktning har möjlighet att cer­tifieras som “Diplomerad gymnasieekonom” genom verklighetsbaserat lärande. En fördel för dig när du ska söka jobb eftersom du kommer att ha ett fadderföretag som kan fungera som din referens. Syftet är att du ska bli anställningsbar, antagningsbar och entreprenöriell.

Vård­ och omsorgsprogrammet på Tingvalla ingår i Vård­- och omsorgs­college. Att vara en del av detta nätverk betyder att utbildningen är kvalitetssäkrad och för dig som elev är det en stor fördel.

Uppdaterad den