Gymnasiekatalogen 2022

Pedagogisk idé

Som elev på Tingvallagymnasiet har du ett nära samarbete med lärarna i de olika kurserna. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att dina tre år på gymnasiet ska bli så bra som möjligt och att du ska kunna utvecklas och växa som människa.

Du kommer att arbeta både individuellt, i grupp och i ämnesövergripande projekt. Alla tre arbetssätt gör att du som individ får erfarenhet av att ta ansvar både enskilt och tillsammans med andra.

Tanken är att du ska vara anställningsbar och/eller färdig för högre studier efter dina tre år på gymnasiet. Oavsett vad du väljer krävs det färdigheter som du får träna på och utveckla hos oss på Tingvallagymnasiet.

Uppdaterad den