Tingvallagymnasiet – en plats att växa på

Väx med vår vision

Tingvallagymnasiets vision är att alla våra elever ska växa som individer under sina tre år på gymnasiet. Vi arbetar också för att våra elever ska ha goda förut­sättningar att vara delaktiga i och driva utvecklingen framåt i samhället.

Genom att vi arbetar tillsammans mot våra gemen­samma mål får eleverna tillit till sin kompetens vilket gynnar dem både idag samt i deras framtid som anställda eller egenföretagare.

Vår skola har en tradition av kunskap och vi vill för­medla vikten av att bevara en viss tradition för att skapa stabilitet, men även att tänka nytt genom att ha ett entreprenöriellt förhållningssätt i det medarbetare och eleverna gör. På det viset ser vi till att det finns goda möjligheter att växa för alla elever som vill det.

Våra värdeord

  • Tillsammans
  • Tillit
  • Tillväxt
  • Tradition

Uppdaterad den