Renhållning och snöröjning

Klotter på kommunens anläggningar

Tillsammans kan vi verka för en renare och trivsammare stad. Upptäcker du klotter någonstans kan du anmäla det till oss.

Karlstads kommun har länge arbetat för att hålla sina anläggningar fria från klotter. För att Karlstad ska kännas som en trygg och trivsam stad är det viktigt att klottret saneras så snart det upptäcks.

Klotter är skadegörelse och regleras i 12 kapitlet i brottsbalken. Den som döms för skadegörelse döms till böter eller fängelse i upp till ett år. Grovt brott kan ge upp till fyra års fängelse. Kommunen som egendomsägare har rätt att begära skadestånd. Skadeståndsärenden behandlas i samband med rättegång.

I samband med sanering sker dokumentation och polisanmälan. 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den