Renhållning och snöröjning

Till dig som är fastighetsägare

För gångbanor som ligger utmed din fastighet är det du som fastighetsägare som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning. Kombinerade gång- och cykelbanor sköter kommunen underhållet av.

Om det kommer rikligt med snö kan kommunen tillfälligt behöva använda gångbanor för att lägga upp snövallar. I dessa fall gäller inte fastighetsägarens skyldighet att röja bort de snövallar kommunen lagt upp på gångbanan.

Snöfall och växlande temperaturförhållanden kan leda till snöras och istappar.

Fastighetsägaren har en skyldighet att se till att snö och is som riskerar att falla ner från tak och rännor tas bort så snart som möjligt. Du som fastighetsägare har även ett ansvar att varna och informera om det finns rasrisk genom skyltning och avspärrning.

Snö från egen tomt ska också läggas upp på den egna tomten. Fastighetsägaren får inte skotta ut snö i vägen. Detta beror på att det blir en stor trafikfara om det ligger snöhögar på vägarna. Det kan ju dröja några timmar innan plogbilen kommer och då kan snön hinna frysa.

Som fastighetsägare, tänk på att:

  • Ta bort snö och is som riskerar att rasa så snart som möjligt.
  • Informera om rasrisk vid akut risk eller fara för ras.
  • Spärra av trottoar eller gångbana med bockar eller grindar som inte ramlar omkull om någon går emot avspärrningen.
  • Skyltning och avspärrning får inte ersätta röjning utan är en temporär åtgärd tills rasrisken tagits bort.

Vid avspärrning ska hänsyn tas till gångtrafikanters möjlighet att ta sig fram till exempel genom att öppna i snövall så att man kan nå den motsatta sidan. Tänk särskilt på äldre, rörelsehindrade och barn i vagn.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den