Kontakta Karlstads kommun

Tfn:
054-540 00 00
Tfn-tider:
Måndag-fredag 8-17
E-post:
karlstadskommun@karlstad.se
Öppet:
Måndag-fredag 8-17
Besök:
Kontaktcenter
Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
Karlstad
Visa på karta
Snö- och halkbekämpning

Lämna synpunkter i kartan Vintergata

Upplever du att det är lite svårt att ta sig fram på vissa gångbanor på vintern? Är det ofta höga plogvallar eller halkigt på vissa ställen? Nu kan du lämna dina synpunkter som handlar om var det är begränsad framkomlighet för gående och cyklister under vintern. När vintersäsongen 2019/2020 är slut så kommer vi använda oss av synpunkterna som ett underlag för att kunna planera driften bättre. Glöm inte att skicka in synpunkten genom att trycka på symbolen längst ned till höger.

Här kan du klicka för att komma till kartan i ett större format.

Så här gör du!

Är du osäker kan du alltid trycka på frågetecknet längst uppe till höger för att få en beskrivning av symbolerna och hur du gör.

För att lämna en synpunkt i kartan så zoomar du in på den plats som synpunkter gäller, som en gångbana eller övergångsställe. Du zoomar med hjälp av plus- och minustecknet överst i den vänstra spalten. Vill du ha kartan i ett större format så kan du trycka på länken ovanför eller trycka på pilarna som pekar åt ett varsitt håll längst ned i vänsterspalten.

När du har zoomat in till gatan så väljer du en av kategorierna som passar in på din synpunkt. Om du inte tycker att kategorierna passar in på din synpunkt så väljer du "annat" och skriver vad du upplever som ett problem. 

För att ändra eller radera synpunkten i kartan så trycker du på symbolen som visar ett papper eller soptunna. 

Om du använder kartan i storformat så kan du se vad varje symbol betyder genom att hålla muspekaren över den. 

Så här använder vi resultatet

Syftet med kartan är att få in ett underlag som vi kan arbeta utifrån när vi planerar och utvecklar driften av vinterväghållningen. I slutet av vintersäsongen 2019/2020 kommer vi att samla in synpunkterna och gå igenom var vi kan se att det finns möjligheter till förbättringar. För oss är det viktigt att få veta vilka ställen som många upplever att det är svårt att ta sig fram så att vi kan prioritera eventuella förbättringar, åtgärder eller förändrade rutiner inför säsongen.

Under våren 2020 kommer vi redovisa vilka synpunkter vi fått in via kartan under säsongen.

Fastighetsägarens ansvar

Kommunen ansvarar för den största delen av snöröjning och vinterväghållning av gator och trottoarer. Men fastighetsägarna i Karlstad har också ett viktigt ansvar att hålla undan snö och halka.

Här kan du läsa mer om ditt ansvar som fastighetsägare

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den