Renhållning, snöröjning och gräsklippning

Så klipps de allmänna gräsytorna

Gräsklippare - maskin - kör nedför backe
Kommunens gräsytor klipps med olika tidsintervall.

I Karlstads kommun finns många gräsytor som ska klippas varje sommar. Gräsytorna klipps olika ofta beroende på var de ligger och vad de är till för.

De flesta av våra gräsytor klipps var sjunde dag före midsommar, därefter var tionde dag. Undantaget är gräsytorna i våra större parker som klipps var sjunde dag.

Längs gång- och cykelvägar klipps gräset en gång om året, för att gräset inte ska hänga ut över vägarna. Samma gäller även I2-området.

Nytt för 2016 är att vi låter vissa gräsytor få blomstra till ängar. För att de ska kunna göra det slår vi gräset två gånger under året. På ängarna vill vi gynna en artrik och ängsartad flora. Det innebär att blommor som exempelvis blåklocka och prästkrage ska växa och frodas på ängen, inte bara gräs.

Gräsklippning vid fibergrävning

På vissa platser där det grävts för fiber, behöver underlaget återställas innan vi kan klippa gräset. Det beror på att det oftast finns en del stenar och liknande som förstör våra gräsklippare..

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den