Torg och allmänna platser

Använda kommunens mark

Vill du ställa upp en container, lyftkran eller byggnadsställning? Eller kanske ha ett evenemang på gator, torg eller park, i bostadsnära natur eller på vatten? I så fall krävs tillstånd för detta. Kommunen tar även ut en avgift för att använda marken.

Sök tillstånd hos kommunen för naturområden

Om du vill anordna aktiviteter inom kommunens naturområden som exempelvis I2-skogen, Sörmon eller Tyrskogen behöver du söka tillstånd hos kommunen. Det kan du göra via vår e-tjänst i länken nedan. Du kan läsa mer om vad som gäller vid markupplåtelse i kommunen i våra råd och anvisningar. 

För att vara säker på att din ansökan blir godkänd i tid så är det bra om du skickar in den fyra veckor innan arrangemanget är tänkt att starta. Vid större arrangemang är det bra om du skickar in ansökan ännu tidigare.

I vår e-tjänst ansöker du om tillstånd för naturområden

Här kan du läsa om råd och anvisningar för tillfällig upplåtelse av kommunal mark

Sök tillstånd hos polisen för offentliga miljöer

Om du vill använda mark inom stadens offentliga miljöer som parker, badplatser, gator och torg ska du istället göra din ansökan hos polisen. När polisen fått din ansökan så skickar dom den vidare till kommunen för yttrande om kommunen äger marken. Du kan också ringa polisens tillståndsenhet på telefon 114 14 om du har frågor. 

Kom ihåg att söka tillstånd i god tid!

På polisens webbplats kan du söka tillstånd för offentliga miljöer

Ingen avgift för vissa markupplåtelser 2022

Kommunen tar inte ut någon avgift för markupplåtelse för food trucks, uteserveringar, torghandel, gatupratare och tillfälliga skyltar under 2022 som en lättnad för företagare till följd av pandemiåren. Observera att du ändå måste skicka in en ansökan samt ansöka om tillstånd hos polisen.

Så här mycket kostar det att nyttja offentlig plats

Taxor för upplåtelse av allmän platsmark 2022. Grundavgift, tillkommer som handläggningsavgift för samtliga ärenden, förutom för torghandel 376:-/ gång.

Ideella föreningar och skolklasser behöver inte betala någon avgift för att bedriva torghandel.

Torghandel

 Torg Högsäsong
1/4 - 30/9
Lågsäsong
1/10 - 31/3
Tillfällig plats

Stora torget

Månadsvis per ruta 3*3m (inkl. tält) 509,50:-/ mån

Månadsvis per ruta 3*3 m (inkl. tält)
382:-/ mån

Månadsvis per ruta 3*3 m (inkl. tält)
163:-/ mån

Haga torget Månadsvis per ruta 3*3 m (inkl. tält)
306:-/ mån
Månadsvis per ruta 3*3 m (inkl. tält)
204:-/ mån
Månadsvis per ruta 3*3 m (inkl. tält)
123:-/ mån
El vid torghandel

60:-/dag
153:-/ mån

60:-/dag
153:-/ mån
60:-/dag
153:-/ mån

Food trucks

Torg   Pris/ månad
Stora torget Månadsvis per fordon 6*3 m (inkl. el) 1731:-/ mån
Hagatorget Månadsvis per fordon 6*3 m (inkl. el) 1528:-/ mån

Uteserveringar

Zon Högsäsong
1/4 - 30/9
Lågsäsong
1/10 - 31/3
Zon 1 (Tingvallastaden) 28:-/kmv och vecka 21:-/kmv och vecka
Zon 2
(Haga)
16:-/kmv och vecka 11:-/kmv och vecka
Zon 3
(Herrhagen
10.50:-/kmv och vecka 7.50:-/kmv och vecka

Arrangemang med försäljning/ inträde

Stora torget Pris

zon 1 (västra
delen 1000 kvm)

3564:- första försäljningsdagen

Zon 2 (östra delen 1500 kvm) 4073:- Fösta försäljngingsdagen
Efterföljande försäljningsdagar 1000:-/ dag och zon
Upp- och nedmonteringsdagar utan försäljning 596:-/ dag
Norra fältet Pris
Zonindelat, med 10 000 kvm per zon 3055:-/ dag och zon
Upp- och nedmontering 596:-/ dag
Sandgrundsparken Pris 
Evenemangsdelen 30 551:-/ dag
Upp- och nedmontering 596:-/ dag
Vatten vid evenemang Pris
Stora torget
Period 14/4 - 1/10
1000:-/ per evenemang
Norra fältet
Period 14/4 - 1/10
1000:-/ per evenemang

Trottoarpratare och affischering

Trottoarpratare Pris
Zon 1 (Tingvallastaden) 820:-/ år
Övriga platser 501:-/ år
Tidningsställ 1792:-/ år och ställ
Affischering Pris
Reklamtavlor och pelare
(grundas på kvm skyltyta)
 1004:-/ kvm och år
Byggskyltar och liknande 
(grundas på kvm skyltyta)
 625:-/ kvm och år

Uppställning av fordon och byggarbetsplats

Typ  Pris
Utställningsbuss och liknande 625:-/ dag
Uppställning av reklamfordon vid evenemang 625:-/ dag
Container, flak, baracker och liknande 94:-/ dag
Skylift, mobilkran 94:-/ dag
Upplag, byggnadsställning mm. 31,50:-/ kvm och månad

Markvärme

Markvärme Pris
Gångbaneuppvärmning
(ej kommunala anläggningar på allmän plats)

18:-/ kvm och år, minimiavgift 1000:-

Villkor

Tillstånd för att nyttja offentlig plats söks och utfärdas av polismyndigheten. Utrymme inom den egna fastigheten ska i största möjliga utsträckning användas före den offentliga platsen. Vid behov skall den upplåtna ytan besiktigas både före och efter nyttjandet.

Eventuella återställningskostnader ingår inte i avgiften utan bekostas helt av sökanden.

Nödvändig extra renhållning samt kostnader för el- och vattenanslutningar och energi ingår inte i kostnaden utan debiteras sökanden.

Avgiftsbefriade upplåtelser

Ideell, frivillig verksamhet med mera.

  • Aktiviteter med politiskt innehåll. Apellmöten
  • Information om föreningsverksamhet och uppställning av bord eller liknande i mindre omfattning
  • Demonstrationståg, marscher, korteger, löpartävlingar och liknande. Hjälpverksamhet, exempelvis insamlingar 
  • Lotterier anordnade av ideella föreningar
  • Skolungdomars försäljning av bröd och liknande
  • Interna bokningar, gjorda av Karlstads kommun

För mer information om taxorna se uppgifter på hemsidan och länken där till de lokala ordningsföreskrifterna om torghandel.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att ringa Kontaktcenter på telefon
054-540 00 00.

Uppdaterad den