Torg och allmänna platser

Använda kommunens mark

Vill du ställa upp en container, lyftkran eller byggnadsställning? Eller kanske ha ett evenemang på gator, torg eller park, i bostadsnära natur eller på vatten? I så fall krävs tillstånd för detta.

Sök tillstånd hos kommunen för naturområden

Om du vill anordna aktiviteter inom kommunens naturområden som exempelvis I2-skogen, Sörmon eller Tyrskogen behöver du söka tillstånd hos kommunen. Det kan du göra via vår e-tjänst i länken nedan. Du kan läsa mer om vad som gäller vid markupplåtelse i kommunen i våra råd och anvisningar. 

För att vara säker på att din ansökan blir godkänd i tid så är det bra om du skickar in den fyra veckor innan arrangemanget är tänkt att starta. Vid större arrangemang är det bra om du skickar in ansökan ännu tidigare.

Ansök om tillstånd via vår e-tjänst här

Råd och anvisningar för tillfällig upplåtelse av kommunal mark

Sök tillstånd hos polisen för offentliga miljöer

Om du vill använda mark inom stadens offentliga miljöer som parker, badplatser, gator och torg, ska du istället göra din ansökan hos polisen. När polisen fått din ansökan så skickar de den vidare till kommunen för yttrande om kommunen äger marken. Kom ihåg att söka tillstånd i god tid!
Du kan också ringa polisens tillståndsenhet på telefon 114 14 om du har frågor.

Söka tillstånd hos polisen

Så här mycket kostar det

Karlstads kommun tar ut en avgift för markhyra enligt en fastställd taxa. Här ser du några exempel:

Upplag, byggnadsställningar mm 30 kronor per m2 och månad            
Container, flak, baracker och liknande 91 kronor per dag
Skylift, mobilkran 91 kronor per dag

En grundavgift med 363:- tas ut för varje upplåtelse.

Kostnader för att använda gatumark för andra ändamål hittar du i vår taxa för markupplåtelser.

Taxor för upplåtelse av mark 2019

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att ringa Kontaktcenter på telefon
054-540 00 00.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den