Torg och allmänna platser

Reklam och affischering

Reklampelare

Vill du sätta upp reklam eller annan information på offentlig plats?

Det finns två affischpelare i Karlstad där du kan sätta upp reklam och annan information. Affischpelarna hittar du på Drottninggatan 15 utanför 15-huset och vid Tingvallagatan 9 utanför Arkaden.

Affischering på elskåp, belysningsstolpar, träd och broar utmed gator och vägar är inte tillåten, utan är olovlig affischering och anmäls som skadegörelse. Tillstånd kan dock medges i samband med evenemang men ansökan krävs. Affischering får i dessa fall göras tidigast en vecka före evenemanget och affischer ska tas bort direkt efter avslutat evenemang. Affischerna får inte klistras fast.

Den som affischerar utan tillstånd eller på felaktigt vis kan få bekosta borttagningen av affischerna och återställningen av eventuella skador som affischeringen har orsakat.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den