Torg och allmänna platser

Uteserveringar

Fyra personer sitter och äter på en uteservering med stadsvy i bakgrunden

Om du ska ställa upp en uteservering så är det viktigt att du kontaktar kommunen. Det krävs tillstånd både för att få använda sig av marken och för att servera alkohol på uteserveringen. Kommunen ställer också vissa krav på utformningen av uteserveringen så att den är tillgänglig för alla. Här kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på om du vill ha en uteservering.

Säsongen för uteserveringar är 1 april till 1 oktober. Det betyder att du får börja bygga eller ställa upp din uteservering som tidigast 1 april, inte innan. Uteservering måste vara nedmonterad senast 1 oktober.

För att få ställa upp en uteservering så behöver du först och främst tillstånd. Det söker du alltid hos polisen. Om det är kommunen som äger marken så skickar polisen din ansökan och alla handlingar till oss så får vi yttra oss.

Vi måste ha in din ansökan allra senast två månader innan du vill sätta upp uteserveringen. Men gärna i så god tid som möjligt.

I vår policy för uteserveringar kan du läsa mer om vilka krav vi ställer på en uteservering. Policyn ska uppdateras så är du osäker på vad som gäller kontakta gärna oss på 054 540 00 00.

Här kan du läsa vår policy för uteserveringar i Karlstad

Det här måste din ansökan innehålla

För att du ska kunna få tillstånd måste vi få in vissa handlingar från dig. 

  • Situationsplan med mått som tydligt visar serveringens placering och utbredning (yta). Kartunderlag kan du få från stadsbyggnadsförvaltningen    
  • Ritningar på staketets eller avgränsningens utseende. Det går även bra med foto eller utdrag ur produktkatalog
  • Underlag som beskriver typ av parasoll eller markis. Det kan vara en ritning, foto eller utdrag ur produktkatalog
  • Underlag som beskriver möblernas material och utseende. Även här fungerar det med ritningar, foton eller utdrag ur produktkatalog.
  • Om serveringen måste ha uppbyggt golv måste du lämna in en ritning som visar hur personer med funktionsnedsättning, till exempel rullstolsburna, kan ta sig in och ut.
  • Du behöver också lämna in övriga beskrivning av till exempel färger och materialval

När du har alla handlingar så skickar du dem tillsammans med din ansökan till polisen.

Här kan du söka tillstånd hos polisen

Bygglov

Oftast behövs inte bygglov för en uteservering. Men om du ändrar byggnader eller anläggningar som tillhör serveringen så kan du behöva bygglov. Är du osäker på om din planerade uteservering behöver bygglov så kontakta gärna oss via vårt Kontaktcenter 054 540 00 00.

Tillstånd alkoholservering

Ska du servera alkohol på uteserveringen så behöver du utskänkningstillstånd. Även om du redan har tillstånd för din restaurang så måste du ha ett till för just uteserveringen. Det tillståndet behöver du bara söka en gång. Tillståndet för alkoholservering söker du hos arbetsmarknad- och socialförvaltningen.

Tänk på att det datum du skriver med i din ansökan för alkoholservering är det som gäller i tillståndet. Om du vill servera alkohol tidigare eller senare än det datum som står i ansökan så måste du begära en ändring av det. Ändringen måste komma in skriftligt i god tid innan, senast två månader innan.

Här kan du läsa mer om hur du söker tillstånd för alkoholservering

Ny ägare - nytt tillstånd

Om du tar över en restaurang eller ett café så måste du söka nytt tillstånd både för att ha uteserveringen och servera alkohol.

Utformad för personer med funktionsvariation

Det är viktigt att alla, oavsett funktionshinder, kan besöka en uteservering. Entrén måste därför vara minst en meter bred och serveringen ska vara möblerad så att alla kan använda den. I vår uteserveringspolicy kan du läsa mer om hur din uteservering måste vara utformad.

Musik vid uteservering

Du får spela musik på uteserveringen fram till midnatt. Utgångspunkten för underhållning och musik på uteserveringar är att det ska ske på ett ansvarsfullt och hänsynstagande sätt. Riktvärdet för hur högt ljudet får vara regleras i Folkhälsomyndighetens riktlinjer FoHMFS 2014:15.

Kostnader

Här kan du läsa mer om vad kommunen tar ut för taxa för att du får använda vår mark.  

Kostnader för uteserveringar.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den