Trafik och gator

Gatlampor och belysning

Karta som visar att Karlstad har många ljuspunkter, cirka 24 000 i hela kommunen.
I Karlstads kommun finns det närmare 24000 ljuspunkter. Bilden visar ljuspunkterna i Karlstads centrala delar.

I Karlstads kommun finns det närmare 24 000 ljuspunkter längs med gator, vägar, i parker och på torg. Här kan du läsa mer om hur kommunen jobbar med gatulampor och belysning och hur du gör en felanmälan om en gatlykta är trasig.

Ansvar för olika vägar

Kommunen ansvarar för väg- och parkbelysningen, viss konstbelysning inom planlagda områden och för en del belysning och lyktstolpar som är placerad utefter statliga och enskilda vägar.

Trafikverket ansvarar för belysning utmed riks- och länsvägar. Kompletteringar i befintligt belysningsnät sker med hänsyn till trafiksäkerhets- och trygghetsaspekter. Utanför planlagt område sätts belysning upp endast fört skolskjutsverksamhet. 

Begränsad livslängd

Lampor och ljuskällor har en begränsad livslängd. En gatulampa som tänds för att efter tag slockna är ofta ett tecken på att dess förbrukningstid är slut. Vi försöker därför, i förebyggande syfte, att byta ut ljuskällorna i ett visst område ungefär vart fjärde år. Där det är möjligt försöker vi även byta ut till mer energieffektiva armaturer och då i möjligaste mån till led-beslysning.

Så här felanmäler du trasig gatubelysning

Du kan felanmäla trasig belysning via webben, genom vår mobilapp "Mitt Karlstad", via mejl karlstadskommun@karlstad.se eller genom att ringa vårt kontaktcenter på telefonnummer 054-540 00 00.

Det här behöver vi veta

Berätta var problemet är, gärna gatuadress eller beskrivning av platsen, och vad felet gäller: exempelvis om lampan släckt, hur många lampor det gäller och om de blinkar eller tänds och slocknar.

Till felanmälan på webben

Så här hanteras felanmälningar på belysning

Gatulampor vid övergångsställe, gatukorsning, busshållplats eller skolväg prioriteras alltid vid felanmälan. Likaså om det finns en direkt fara för trafiksäkerhet eller personsäkerhet eller om det är ett större bortfall av lampor.

Enstaka släckta lampor

Enstaka släckta lampor lagas eller byts ut i samband med planerad områdesöversyn, så kallad rondering. En sådan genomgång görs en gång per år.

Fler än tre släckta lampor

Fler än tre släckta lampor i rad ska normalt ta en vecka att åtgärda från det att felanmälan är gjord. Om det är fel på en ledning eller en armatur kan det ta längre tid. Längre tid kan det även ta under vissa tider på året, framförallt hösten, då det kommer in fler felanmälningar.

Belysningsprogram

Belysning, som gatlampor och lyktor, är viktigt. Därför har Karlstads kommun tagit fram ett belysningsprogram vars syfte är att förbättra, förstärka och göra kommunens belysning ännu bättre.

Belysningsprogram för Karlstads kommun

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den