Cykling och cykelvägar

Min skolväg

Cykelväg

Projektet Min skolväg startar under hösten 2017. Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten vid skolor och skolvägar. Vi strävar efter att fler ska vilja cykla eller gå till skolan. Vi arbetar hela tiden med att det ska bli ännu bättre, säkrare och smidigare att ta sig fram på cykel – oavsett årstid!

Hur upplever du din skolväg?

Under några veckor i september kommer barn tillsammans med sin vårdnadshavare eller under skoltid från tre utvalda områden inventera sin skolväg. I år är elever från skolorna Hagaborgsskolan, Norrstrandsskolan, Kronoparksskolan, Frödingskolan och Skattkärrsskolan med i projektet. Vi vill veta hur ditt barn kommer till skolan och hur de upplever vägen dit. På sikt kommer alla vägar till kommunens skolor att inventeras. Tanken är att hitta platser som kan upplevas otrygga ur ett trafiksäkerhetsperspektiv och om möjligt ändra på dessa.

Fyll i din skolväg

Ni fyller i skolvägen och markerar platser som ni tycker är bra eller dåliga i ett kartverktyg. På platserna kan ni skriva en kommentar och lägga upp en bild. Tillsammans med ditt barn går eller cyklar du vägen till skolan. Under vägen dokumenterar ni tillsammans de områden eller platser som känns otrygga och kan förbättras.

Projektet i framtiden

Inventeringen kommer att användas och läggas in i budgeten för nästkommande år. Tillsammans med skolorna kommer vi välja ut vilka åtgärder som kan genomföras. Skolorna kommer att kunna se konkreta resultat. Under 2019 väljs tre nya skolor ut för ett liknande upplägg.

Handlingsplan

I strategisk plan 2015-2017 angav kommunfullmäktige att åtagande om trafiksäkerhet i skolmiljön ska genomföras av teknik- och fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden, barn- och ungdomsnämnden och gymnasienämnden.

Fokus ligger på framkomlighet, trygghet och tydlighet för skolbarnens "hela resa" både via allmänna gång- och cykelvägar och över skolgårdar. Handlingsplanen innehåller stimuleringsåtgärder för elever, lärare och föräldrar att gå och cykla till skolan.

Läs mer om arbetet i handlingsplanen Ökad trafiksäkerhet i skolmiljön.

Kontakt

Sara Hesse, samordnare för projektet
telefon 054–540 70 21
e-post sara.hesse@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den