Cykling och cykelvägar

Min skolväg

Cykelväg

Projektet Min skolväg startade under hösten 2017. Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten vid skolor och skolvägar. Vi strävar efter att fler ska vilja cykla eller gå till skolan. Vi arbetar hela tiden med att det ska bli ännu bättre, säkrare och smidigare att ta sig fram på cykel – oavsett årstid!

Så funkar det

Det börjar med att skolvägarna i området vid den aktuella skolan inventeras. Detta görs tillsammans med barnen. Vi vill veta hur ditt barn kommer till skolan och hur de upplever vägen dit. Tanken är att hitta platser som kan upplevas otrygga ur ett trafiksäkerhetsperspektiv och om möjligt ändra på dessa.

Inventeringen kommer att användas och åtgärder läggs in i budgeten för nästkommande år. Skolorna kommer att kunna se konkreta resultat.

Deltagande skolor

2017 inventerades Herrhagsskolan, Kvarnbergsskolan och Kroppkärrsskolan. Där görs åtgärder 2019.

2018 inventerade skolvägarna Norrstrand, Kronoparken och i Skattkärr. Där planeras åtgärder till 2020.

2019 har skolvägarna i Skåre och Stodene inventerats och åtgärder planeras till 2021.

Bakgrund

I strategisk plan 2015-2017 angav kommunfullmäktige att åtagande om trafiksäkerhet i skolmiljön ska genomföras av teknik- och fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden, barn- och ungdomsnämnden och gymnasienämnden.

Fokus ligger på framkomlighet, trygghet och tydlighet för skolbarnens "hela resa" både via allmänna gång- och cykelvägar och över skolgårdar. Handlingsplanen innehåller stimuleringsåtgärder för elever, lärare och föräldrar att gå och cykla till skolan.

Läs mer om arbetet i handlingsplanen Ökad trafiksäkerhet i skolmiljön.

Kontakt

Sara Hesse, samordnare för projektet
telefon 054–540 70 21
e-post sara.hesse@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den