Vintertrampare

Bli en Vintertrampare!

cyklist på vintern
Bild från Shutterstock.

Vintertrampare är en kampanj som handlar om att uppmuntra fler att välja cykeln även under vinterhalvåret. Kampanjen riktar sig till personer som normalt är vanebilister under vinterhalvåret

Personer som vill vara med i projektet ska cykla till och från arbetet minst tre gånger i veckan under perioden 2 december till 15 mars, delta på en uppstartsträff, redovisa sina resor och svara på två utvärderingsenkäter.

Det finns många fördelar med att välja cykeln. När en större andel resor görs med cykel främjas både miljön, klimatet och folkhälsan. Det bidrar dessutom till ett Karlstad med mindre trängsel, mindre trafikbuller och bättre luftkvalitet.

Sponsrar utvalda deltagare

Kommunen sponsrar utvalda deltagare med följande:

  • Dubbdäck samt grundläggande service på din cykel
  • Utrustning som underlättar din pendling
  • Råd, tips och inspiration
  • En plattform där du får vara med och utveckla kommunens vinterväghållning

Du kommer att bli kontaktad av oss om du är en av de utvalda.

Vi söker

  • Personer som är mellan 18 till 65 år och bor i Karlstads kommun
  • Är vanebilist under vinterhalvåret (åker bil till jobbet minst tre dagar i veckan eller mer)

Vintertramparna pågår 2 december 2019 till 15 mars 2020. Om du av någon anledning inte kan fullfölja kampanjen ska du meddela det till oss så snart som möjligt. Vintercykling sker på egen risk och efter eget omdöme.

Ansök

Anmälan för Vintertrampare 2019-2020 är avslutad och stängd för i år.

Tyck till om vinterväghållningen

Som Vintertrampare kommer du få vara med och tycka till om kommunens vinterväghållning. I och med att deltagarna normalt sett inte cyklar på vintern så är vi intresserade av deras iakttagelser och upplevelser, om det finns något i våra rutiner vi kan utveckla ytterligare. Deltagarna kommer få möjlighet att lämna synpunkter om vinterväghållningen till projektgruppen för Vintertrampare. Vår förhoppning är att det ger oss värdefull kunskap som kan göra Karlstad till en ännu bättre cykelstad på vintern.

Du kan läsa mer om vinterväghållningen på cykelvägar här. 

Har du frågor?

Kontakta miljöhandläggare Jenny Sundén, jenny.sunden@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den