Trafik och gator

Grävtillstånd för att gräva och borra i kommunens mark

Om du ska gräva eller borra i mark som ägs av kommunen måste du ansöka om grävtillstånd. Kommunen ställer krav på hur arbetet ska planeras, utföras och slutföras.

Kommunens mark förvaltas av teknik- och fastighetsförvaltningen, och delas i tre typer:

  • Allmän platsmark såsom gator, torg och parker
  • Kvartersmark såsom kommunens markreserver och tomträtter
  • Naturmark såsom jordbruksmark, skogsmark och sjöar

Vanliga gräv- och borrarbeten som utförs inom kommunen är underhåll och förnyelse av VA-, el-, tele- och fjärrvärmeledningar, förläggning av fiber, anordning för sommarvatten eller borrning för provtagning av olika slag.

Ansökan om att få gräva eller borra

Innan du börjar borra eller gräva ska du alltid lämna in en ansökan till kommunen och invänta tillstånd. Kommunen vill ha in ansökan om alla planerade arbeten, oavsett syfte eller omfattning.

När arbetet är slutfört måste du göra en slutanmälan. Entreprenör återställer ytskikt i egen regi.

Ansökan ska lämnas in senast 5 veckor innan start.

Ansökan e-tjänst

Slutanmälan e-tjänst

Tillstånd eller nyttjanderätt

Ska arbetet istället helt eller delvis utföras på kvartersmark eller naturmark blir du kontaktad när din ansökan inkommer. Du ska då teckna ett särskilt avtal om nyttjanderätt innan grävarbetet får starta. Kommunen tar i dessa fall ut en avgift för användande av marken. Handläggningstiden är fyra veckor.

Du kan behöva andra tillstånd

Om grävarbetet ska utföras i gatumiljö och påverkar framkomligheten för trafikanter ska alltid en trafikanordningsplan lämnas in. Det kan du enkelt göra via vår e-tjänst.

Trafikanordningsplan e-tjänst

Här kan du läsa mer om trafikanordningsplan

Har du behov av att ställa upp exempelvis bod för förvaring, byggnadsställning eller container för avfall? Gäller det på en plats som är offentlig platsmark ska du söka tillstånd för markupplåtelse hos Polisen. Du kan ringa polisens tillståndsenhet på telefon 114 14 om du har frågor. Kommunen tar ut en avgift för uppställning på kommunal mark.

Söka tillstånd hos polisen

Kostnader och information om uppställning på kommunal mark

Det finns även en rad andra tillstånd som kan vara aktuella i olika fall, såsom exempelvis tillstånd för att ta ner träd, bygglov eller tillstånd att gräva i förorenad mark. Kontakta gärna teknik- och fastighetsförvaltningen för rådgivning.

Anvisning gräva och borra i Karlstads kommun

Bygglov och andra lov

Förorenad mark

Tänk också på att du måste söka tillstånd hos samtliga markägare och ledningsägare som berörs av ditt arbete, informationen på denna sida gäller enbart kommunens mark.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den