Parkering

Parkering

Det finns många olika platser att parkera på i centrala Karlstad.

Här kan du läsa om hur du parkerar med bil, lastbil, buss och motorcykel i Karlstad. Du kan även läsa om ställplatser för husbil och husvagn.

Var kan du parkera?

Det finns närmare 4 000 parkeringsplatser i olika allmänna parkeringsområden och parkeringsgarage i centrala Karlstad. De flesta parkeringsplatserna på gatumark i centrala delen av Karlstad är skyltade kvartersvis. På en del platser saknas målade parkeringsrutor. Då utrymmet på gatumark är begränsat är det viktigt att du försöker parkera så att du inte tar mer plats än du behöver för ditt fordon.  

Webbkarta över parkeringsplatser

Karta över parkeringsområden och parkeringshus i Karlstad

Mer om parkeringszoner och avgifter

Parkeringshus

I centrala Karlstad finns ett antal parkeringshus som är öppna för allmänheten. Karlstads kommun äger ett av dessa genom kommunens eget parkeringsbolag, ParkAB. I övrigt är det privata aktörer som driver och äger parkeringshusen. Se kartan ovan.

I flera av parkeringshusen kan du hyra plats under längre tid. Kontakta gärna respektive aktör för mer information. 

Parkeringsplatser för rörelsehindrade

I centrala Karlstad finns omkring 50 parkeringsplatser för rörelsehindrade på gatumark. För de parkeringsplatser som ligger i centrumkärnan har en tidsbegränsning av 3 timmar införts. Detta har gjorts för att öka tillgängligheten eftersom det särskilt i centrum finns många inrättningar som ofta besöks av rörelsehindrade. Du kan även parkera på vanliga parkeringsplatser som ligger på gatumark utan att erlägga avgift. 

Karta över parkeringsplatser för rörelsehindrade

Parkeringsplatser för bussar

I centrala Karlstad, inom Tingvallastaden, finns det bussparkering på Museigatan, Hamngatan och Drottninggatan. På museigatan är parkeringen i sydlig färdriktning, mellan Sandgrundsgatan och Herrgårdsgatan. På Hamngatan är parkeringen i västlig färdriktning mellan Östra Torggatan och Västra Torggatan. På Drottninggatan, norra sidan vid Drottninggatan 2 i västlig färdriktning, får du parkera två timmar på vardagar klockan 9-18. Under 2017 ska Museigatan byggas om och då kommer det inte finnas någon bussparkering där. 

Parkering och ställplatser för husvagn och husbil

Ställplatser för husbil hittar du på Bomstad och Skutberget. På kommunens gatumark finns det inga ställplatser för husbilar, men om husbilen får plats inom markeringarna så får du parkera på befintliga parkeringsplatser. På ställplatser är det tillåtet att stanna i 24 timmar.

Tillfällig parkering centralt

Sommaren 2017 finns en tillfällig parkering för husbilar vid Sundsta bad- och idrottshus på Drottning Kristinas väg från 28 juli - 13 augusti. Parkeringen har ett mycket centralt läge med gångavstånd till centrala Karlstad. Ett stenkast från parkeringen ligger Sundstatjärn och Sundsta badplats. Matbutiker och bensinstationer finns i närheten. Här får du stå i 24 timmar.

Karta husbilsparkering Sundsta

Längre besök

Om du vill parkera lite längre på kommunens gatumark finns det parkering i sju dygn vid Kroppkärrssjön och Sävegatan. Vid Kroppkärrssjön är platserna inte reserverade för endast husbilar, utan är öppna för alla slags fordon. På Sävegatan är delar av sjudygnsparkeringen reserverad för husbilar.

På Trädgårdsgatan finns några reserverade platser för husbilsparkering mellan 15 april och 15 oktober. 

Det är inte tillåtet att parkera husbilar längs Museigatan eller andra platser reserverade för buss. Inom tätbebyggt område får du parkera högst två timmar om husbilen har en totalvikt över 3,5 ton.

Husvagnar

För husvagnar finns inga reserverade platser utan du får, precis som med husbilar, använda dig av vanliga parkeringsplatser. Tar du upp mer än en ruta på en plats där du måste betala avgift, ska du betala för det antalet rutor du tar upp. Om du alltså parkerar på två rutor så måste du köpa två parkeringsbiljetter.

Parkering av lastbil

Lastbilar och andra fordon med en totalvikt över 3,5 ton får parkera högst 2 timmar på gator inom tätbebyggt område. Undantaget gäller buss i beställningestrafik som får parkera på gatan under natten, mellan klockan 18.00 och klockan 09.00. Detta regleras i våra allmänna lokala trafikregler.

Mer information finner du här

Parkering av motorcykel

Motorcykel är ett fordon som ska parkeras på likvärdigt sätt som en bil. Den ska alltså parkeras i en parkeringsruta. Om parkeringsrutan är avgiftspliktig ska avgift erläggas. Det är inte tillåtet att parkera sin motorcykel på gångbana/trottoar. Man riskerar då felparkeringsanmärkning.

Vill du parkera ditt fordon längre än 24 timmar?

Du får normalt parkera under 24 timmar på gatumark i Karlstads kommun om inte vägmärke anger annat. Det finns ett antal platser där kommunen tillåter längre parkering. På följande platser är det tillåtet att stå parkerad upp till sju dygn i sträck.

  • Parkeringsområdet vid Sävegatan, Sundsta. 
  • Parkeringsområdet vid Kanikenäsgatan, Herrhagen. 
  • Parkeringsområdet vid Kvarnbergsgatan 52, Kvarnberget.
  • Parkeringsområde vid Kroppkärrssjön.

Karlstads kommuns eget parkeringsbolag, Karlstads Parkerings AB, även kallat ParkAB, har ett stort antal parkeringsplatser. På de flesta av dessa platser går det att parkera sju dygn i sträck mot avgift. Det finns även parkeringsområden som drivs av privata aktörer.

Hyra parkeringsplats mot månadsavgift

Du kan som privatperson hyra parkeringsplats på följande platser av Karlstads Parkerings AB. Nästan alla platser är uthyrda men det finns möjlighet att ställa sig i kö. Se kontaktuppgifter nedan. Obs! Priserna kommer att ändras 1 jan 2018.

Anläggning Månadskostnad exkl moms
Älgen 300
Sandgrund 300
Gripengaraget 550*
Trädgårdsgatan 300
Sundstabadet 250**
Milostaben 250
Munkforsgatan 200
Gruvlyckan 100
Karmen 150
Tingvallagården 300

* Gripengaraget erbjuder även dag- och natthyra. Uthyrning sker via KBAB.

** Sundstabadets p-platser hyrs endast ut till närboende.

Frågor?

Kontaktcenter

Har du frågor som gäller parkering eller parkeringsövervakning kontaktar du oss på telefon 054-540 00 00.

Tillfällig dispens

Behöver du ett tillfälligt parkeringstillstånd från de gällande parkeringsbestämmelserna kan du ansöka via vår e-tjänst.

Här ansöker du via e-tjänst

Det kan ta upp till en dag att få ett tillfälligt parkeringstillstånd.

Karlstads Parkerings AB (Parkab)

Telefon 054-540 68 35 eller 054-540 45 59.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den