Parkering

P-taxa och regler för parkering

Här kan du läsa hur mycket det kostar att parkera i Karlstad och vilka regler som gäller. P-taxan sätts av kommunfullmäktige och gäller på kommunens mark. Parkeringsavgiften är olika beroende på vilken zon du står i. 

Här kan du se en webbkarta över våra parkeringsplatser

Parkeringsavgifter

Parkeringsavgifter för parkering på gatumark tas ut i centrala delen av Karlstad tätort. Avgifterna är indelade i fyra olika zonområden som anges med olika färger. 1 januari 2019 ändrades taxan i röd zon från 16 till 18 kronor i timmen. I gul zon ändrades taxan från 12 till 16 kronor i timmen. Taxan i grön och blå zon ändrades inte.

Röd zon

I röd zon får fordon parkeras högst 2 timmar och mot avgift. Detta gäller vardagar utom dag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 18.00 samt vardag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 15.00. Avgiften är 18 kr per timme. Söndagar och helgdagar är avgiftsfria.

Gul zon

I gul zon får fordon parkeras mot avgift vardagar utom dag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 18.00, samt vardag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 15.00. Avgiften är 16 kr per timme. Söndagar och helgdagar är avgiftsfria.

Grön zon

I grön zon får fordon parkeras mot avgift vardagar utom dag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 18.00. Avgiften är 8 kr per timme. Lördagar, söndagar och helgdagar är avgiftsfria.

Blå zon

I blå zon får fordon parkeras mot avgift vardagar utom dag före söndag och helgdag mellan klockan 09.00 och 18.00. Avgiften är 4 kr per timme. Lördagar, söndagar och helgdagar är avgiftsfria.

Avgifter på Karlstad Parkerings AB anläggningar

Kommunala parkeringsbolaget Karlstads Parkerings AB har ett 20-tal markparkeringsanläggningar och ett parkeringshus. Avgiften är alltid lägre eller lika stor som avgiften på gatumarksparkeringarna intill där det finns avgift. Läs mer på Karlstads Parkerings ABs webbplats.

Parkeringsområde Avgiftstid Avgift per timme Dygns/veckoavgift
Älgen 9-18 (9-15) 12 kr 72 kr
Bilan 9-18 (9-15) 12 kr 72 kr
Gamla badhuset 9-18 (9-15) 12 kr 72 kr
Sandgrund 9-18 (9-15) 12 kr 72 kr
Gripengaraget 00-24 12 kr 72 kr
Slussvakten 9-18 (9-15) 12 kr 72 kr
Bryggaregatan 00-24 12 kr  
Karolinen 9-18 8 kr 40 kr
Trädgårdsgatan 9-18 (9-15) 8 kr 48 kr
Sundstabadet 00-24 4 kr 20 kr
Milostaben 9-18 6 kr 30 kr
Munkforsgatan 9-18 8 kr 40 kr/160 kr
Gustaf Anders gata 9-18 6 kr 30 kr
Härolden 9-18 6 kr 30 kr
Klaraborg 9-18 (9-15) 6 kr 30 kr
Rosenbad 9-18 (9-15) 8 kr  
Posthornsgatan 00-24 4 kr 20 kr/80 kr
Gruvlyckan 00-24 4 kr 20 kr/80 kr
Universalen 00-24 4 kr 20 kr/80 kr
Landgården 00-24 4 kr 20 kr/80 kr

Parkering av motorcykel

Motorcykel är ett fordon som ska parkeras på likvärdigt sätt som en bil. Den ska alltså parkeras i en parkeringsruta. Om parkeringsrutan är avgiftspliktig ska avgift erläggas. Det är inte tillåtet att parkera sin motorcykel på gångbana/trottoar. Man riskerar då felparkeringsanmärkning.

Hur kan du betala parkeringsavgiften?

På kommunens parkeringar kan du betala din parkeringsavgift på ett flertal sätt. Med kontant betalning, med kort, telefonparkering eller via appar.

Kontant

Betalas med mynt i biljettautomaten.

Med kort

Samtliga biljettautomater är utrustade för att kunna ta emot bensinkort, betalkort och kontokort.

Appar

Du kan också betala för din parkering via olika appar. I Karlstad erbjuder Easypark och Parkster den tjänsten. Läs mer om hur du går tillväga för att använda deras tjänster via deras hemsidor.

Här kommer du till Easypark

Här kommer du till Parkster

Telefonparkering

Du kan även ringa in för att betala och justera din parkeringstid. Du kan registrera dig för tjänsten och läsa mer på företagens hemsidor. Länkarna ser du under rubriken appar precis ovan. 

Parkster 0775-33 30 30

Easypark 0770-11 22 00

Ansöka om återbetalning av parkeringsavgift

Har du betalt parkeringsavgift i någon av kommunens parkeringsautomater men inte fått ut någon parkeringsbiljett? Eller tycker du att det blivit fel med betalningen på något annat sätt? Läs mer om återbetalning av parkeringavgift på Karlstads Parkerings AB webbplats.

Allmänna lokala trafikregler

Utöver de trafikregler som finns i lagstiftningen har varje kommun möjlighet att besluta om lokala bestämmelser. Detta i form av lokala trafikföreskrifter. Förutom de föreskrifter som märks ut med vägmärke finns även ett antal generella bestämmelser som inte behöver märkas ut. Merparten av dessa allmänna föreskrifter gäller ofta parkering. 

Alla lokala trafikföreskrifter tillkännages genom Svensk Författningssamling, (STFS) se länk nedan.

Här kan du läsa mer om Svensk trafikföreskriftssamling på transportstyrelsen

Uppdaterad den