Trafik och gator

Asfaltering av gator och vägar

Mellan april och november utför vi de beläggningsjobb, fräsning och asfaltering, som behövs runt om i Karlstad. Just när arbetet pågår kan det vara lite krångligt att ta sig förbi. Här nedan kan du se vilka gator och vägar som kommer asfalteras under året. Längst ner på sidan hittar du kartor över de planerade asfalteringarna.

När vi asfalterar så använder vi oss av trafikvakter eller ljussignaler där trafiken behöver dirigeras om. Vi kommer också att skylta för omledning på vissa ställen. En del arbeten genomförs nattetid för att det ska påverka trafiken så lite som möjligt. När veckorna för arbetet är satta så uppdateras vi listan. Under 2017 kommer vi att asfaltera ungefär tio kilometer gång- och cykelväg och nio kilometer körbana.

Gång- och cykelvägar

Skutberget 

Kattviksbacken

Klart

Bergvik

Bergviksvägen mellan Biltema och rondellen vid OK

Klart

Kronoparken

Från Sjöängsgatan paralellt med sommargatan och mot Kronoparken centrum.

Här kommer trafiken ledas om och det kommer finnas skyltar uppe.

Klart

Lorensberg-Kroppkärr

Cykelvägen från Lorensberg till norra Kroppkärr

Klart

Åstorp, Vålberg

Från Åslidsgatan till Söderängsgatan, vidare till Vålbergsskolan och Konsum. Samt från Älvenäsvägen till Vårdkasvägen och runt Lärkängens lekplats.

Klart

Södra Kroppkärr

Sjöängsgatan

 Klart

Molkom

Bakom Åsbacka vårdboende

 Klart

Lorensberg

Mellan Fogdemyrgatan och Folkebogatan

 Klart

Hagalund

Gång- och cykelvägar inne på Hagalunds området mellan Hagalundsvägen och Hyacintgatan

13-15/11

Gräsdalen

Gångbana öster om plantagen och från Frögatan till 4H-gården samt från vändplanen vid gräsdalsgatan till cykelbanan mot Bergvik.

Klart

Våxnäs centrum

Gångvägen mellan Karmgatan och Våxnäs centrum             

15/11

Kronopaken

Kronoparkens villaområde mellan Skaldensgata och Sommargatan öster om universitetet.

Klart

Marieberg

Långövägen mellan Sjömansgatan och Mariebergsskogen. (Klart)

Rosenborgsgatan, från rondell Hööksgatan till Fågelsångsvägen. (14/11)

v.46

Gruvlyckan

Gruvlyckevägen, från Mejerivägen till Gruvplan. 

Mellan Parkabs parkering och Engelskaskolan-

Samt kortare sträckor mellan Engelska skolan och cykelbanan till Bergvik.

Klart

Körbanor

På vissa gator måste vi först fräsa bort den gamla asfalten och justera höjdnivåerna innan vi lägger på ny. Därför kan det ta lite längre tid på dessa ställen, ibland upp till tre veckor sammanlagt.

Fagottgatan

Klart

Posthornsgatan

Klart

Inkörsvägen

Klart

Kronoskogsgatan 

Klart

Sommargatan

Klart

Åslidsgatan, Vålberg

Klart

Älvenäsallén, Vålberg

Klart

Blondöegatan (Från korsningen Nokiagatan till Örngatan (Sträckan från rondellen Rud/Färjestad kommer få ny asfalt 2018))

Klart

Fjärrviksvägen, Skåre (Mellan Ilandavägen och rondellen Betongvägen)

Klart

Lagmansgatan - Sjöängsgatan

Klart

Norra infarten Löfbergs Arena - Jägartorpet 

v.46

Petersbergsgatan (Stenhagsgatan till Hagalundsvägen)

Klart

Ramgatan

Klart

Stationsgatan, Molkom

Klart

Strandvägen 

Klar

Drottninggatan

Klart

Infanterigatan

Klart

Östra torggatan, Tingvallagatan, Hamngatan

Klart

Hamngatan, Östra torggatan, Pihlgrensgata

Klart

Hagaleden, Hammaröleden, Haga

Klart

Östra Torggatan, mellan Drottninggatan och Hamngatan

Klart

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den