Trafik och gator

Asfaltering av gator och vägar

Man fördelar svart och het asfalt med spade i bakgrunden finns en lastbil

Under 2019 asfalterar vi stora delar av cykelnätet på Henstad, Hultsberg, Rud och i Skattkärr. Även genomfartsleder, infarter och Tingvallastaden får ny beläggning. På kartan nedan kan du se vilka vägar som asfalteras.

Maj till november

Mellan maj och november utför vi de beläggningsjobb, fräsning och asfaltering, som behövs runt om i Karlstad. När arbetet pågår kan det vara lite krångligt att ta sig förbi. Här nedan kan du se vilka gator och vägar vi asfalterar under 2019. Tiderna är preliminära och kan komma att ändras. Listan uppdateras när nya tider finns.

När vi asfalterar så använder vi oss av trafikvakter eller ljussignaler där trafiken behöver dirigeras om. Vi skyltar också för omledning på vissa ställen. En del arbeten genomförs nattetid för att det ska påverka trafiken så lite som möjligt. När veckorna för arbetet är satta så uppdaterar vi listan.

På vissa gator måste vi först fräsa bort den gamla asfalten och justera höjdnivåerna innan vi lägger på ny. Därför kan det ta lite längre tid på dessa ställen, ibland upp till tre veckor sammanlagt.

Karta med beläggningsplan

Här kan du se vilka gator och vägar vi planerar att asfaltera. De blåa strecken är cykelvägar och de röda är bilvägar. Längre ner på sidan hittar du alla gator och preliminära tider.

 

Preliminär tidsplan

Gång- och cykelvägar

Fintavägen / Bergviksvägen

 v. 27

Rud

(Stora delar av cykelnätet)

 v. 17-18

Hultsberg / Henstad

(Stora delar av cykelnätet)

Hultsbergsskolan asfalteras preliminärt vecka 34.

Skattkärr

(Stora delar av cykelnätet)

 Klart

Kronoparken

(Delar av cykelnätet)

Start fre. 5/4 t.o.m v. 15

Körbanor i Karlstad

Norra Strandgatan          

Mellan Norra Kyrkogatan och Götgatsbron

Asfaltering utförs söndag kväll/natt v. 21.

Östra bron

Asfaltering i slutet av v. 27 eller början på v. 28

Hagaleden

Broskarvar

Fräsning broskarvar v. 40. Asfaltering broskarvar v. 41.

Herrgårdsgatan

Mellan Västra Torggatan och Västra Kanalgatan 

Parkeringar stängs av v. 20-21 p.g.a fräsning. Asfaltering utförs måndag och tisdag kväll/natt v. 22.

Västra Torggatan

Mellan Herrgårdsgatan och Norra Strandgatan

Parkeringar stängs av v. 20-21 p.g.a fräsning. Asfaltering utförs söndag eller måndag kväll/natt v. 22.

Järnvägsgatan och Residenstorget

Mellan Hamngatan och Västra bron

Asfalteringen planeras att slutföras kvällen/natten torsdag till fredag (27-28 juni).

Västra Kyrkogatan + Kungsgatan 8-10

 Parkeringar stängs av v. 20-21 p.g.a fräsning. Asfaltering utförs kväll/natt söndag 26/5 eller måndag 27/5.

Östra Torggatan

Mellan rondellen och Tingvallabron

Asfaltering utförs söndag kväll/natt v. 21. 

Kungsgatan

Mellan Residenstorget och Östra Torggatan

På kvällen/natten mellan onsdag och torsdag (12-13 juni) kommer asfalt att fräsas bort. Eventuellt kan fräsningsarbetena där behöva fortsätta under kvällen/natten mellan torsdag och fredag (13-14 juni). Ny asfalt kommer troligen att läggas i mitten av nästa vecka (vecka 25). Asfalteringen nästa vecka utförs preliminärt kvällen/natten tisdag och onsdag (18-19 juni). 

Kungsgatan 6

Mellan Östra Kyrkogatan och Eneströmsgatan

Parkeringar stängs av v. 20 p.g.a fräsning. Asfaltering utförs 15/5.

Kungsgatan

Busshållplats

Fräsning och asfaltering v. 41.

Tingvallagatan

Mellan Residenstorget och Östra Torggatan

På kvällen/natten mellan onsdag och torsdag (12-13 juni) kommer asfalt att fräsas bort. Eventuellt kan fräsningsarbetena där behöva fortsätta under kvällen/natten mellan torsdag och fredag (13-14 juni). Ny asfalt kommer troligen att läggas i mitten av nästa vecka (vecka 25). Asfalteringen nästa vecka utförs preliminärt kvällen/natten tisdag och onsdag (18-19 juni). 

Eneströmsgatan

Mellan Drottninggatan och Tingvallagatan

Parkeringar stängs av v. 20-21 p.g.a fräsning. Asfaltering utförs söndag kväll/natt v. 21.

Tingvallagatan 1

Mellan Södra Kyrkogatan och Eneströmsgatan

Parkeringar stängs av v. 20 p.g.a fräsning. Asfaltering utförs 15/5.

Klaraborgsgatan

Mellan Vikengatan och Drottninggatan

Fräsning och asfaltering utförs tisdag kväll/natt 4/6 mellan kl. 19.00– 06.00.

Åttkantsgatan + delar av Hagagatan, Götgatan och Magasinsgatan

Fräsning kvällen/natten mot 7-8 augusti. Asfaltering kväll/natt 19/8 fram t.o.m morgonen 20/8. Arbeten pågår även 21/8. 

Götgatan

Asfaltering onsdag v. 44.

Karl IX:s gata

 

Asfalten läggs 2-3/6 kl. 20.00-06.00. Gatan färdigställs tisdag kväll 4/6 från Kl. 19.00. 

Mariebergsvägen

Asfaltering onsdag v.44.

Nordmarksgatan

Mellan Rosenborgsgatan och Rönngatan

Fräsning v. 41 eller 42. Asfaltering onsdag-torsdag v.44 samt mindre efterarbeten v. 45.

Stapelgatan

Mellan Bergendorffsgatan och Pråmvägen

 Asfaltering måndag-tisdag v.45.

Strandvägen

Mellan Karlagatan och Strandvägen 14

 Asfaltering 10/9.

Östra Kanalgatan

Mellan Gjuteribacken och Repslagaregatan

 Vecka  42-43.

Rudsvägen

Mellan Tysta gatan och Sävegatan

Fräsning utförs torsdag 15/8 med start ca 16.00 och pågår under kvällen och natten fram till ca 07.00 fredag morgon 16/8i. Ny asfalt läggs preliminärt kväll/natt 21-22/8 vecka 34. Måndag 26/8 och tisdag 27/8 asfalteras sträckan mellan Tysta gatan och Hagaborgsgatan.

Ringervägen

Mellan Brunnsgatan och Drottning Kristinas väg

Fräsning utförs torsdag 15/8 med start ca 16.00 och pågår under kvällen och natten fram till ca 07.00 fredag morgon 16/8i. Ny asfalt läggs preliminärt kväll/natt 21-22/8 vecka 34.  

Blönduosgatan

Söder och norr om Färjestadsrondellen

prel v. 19-20 

Blönduosgatan och Nokiagatan 

v. 18-19-20

Sundstavägen / Millénsgatan

Mellan Millénsgatan och Wibeligatan

v. 18 

Länsmansgatan och Rådmansgatan

Fräsning torsdag 26/9. Asfaltering v. 41. 

Lagmansgatan

Mellan Södra Ljungbygatan och Eriksdalsgatan

Fräsning torsdag 26/9. Asfaltering v. 41.

Magasinsgatan

Mellan John Ericssonsgatan och Hammaröleden 

Fräsning tisdag kväll/ natt v. 28. Asfaltering torsdag kväll/ natt v. 28

Pumpgatan

Mellan Magasinsgatan och Örsholmsgatan

Asfaltering 7-8 augusti

Örsholmsgatan

Mellan Pumpgatan och Lantvärnsgatan

 Asfaltering v. 32

Hedvägen

Mellan Östra Sjöstadsgatan och ramp till Välsviksleden

v.15

Östra Sjöstadsgatan - Skraggegatan - Västra Sjöstadsgatan

Klart v. 17 

Hedjämnan

v.15

Östanvindsgatan

v.17-18

Lägatan

Mellan Orkangatan och Stormgatan

Klart v. 17 

Lägatan

Mellan Västanvindsgatan och vändplanen.

Fräsning torsdag 26/9. Asfaltering v. 41-42.

Västanvindsgatan

Öster om Fällevägen 

Fräsning v. 40. Asfaltering v. 41-42.

Stormgatan

Mellan Lägatan och Lovartsgatan

 Fräsning v. 40. Asfaltering v. 41-42.

Fällevägen

 Asfaltering måndag 30/9.

Sommargatan 

Mellan Östra Infarten och Posthornsgatan

16/4-18/4 v. 16

Höstgatan

Från Banjogatan och ca 300 meter norr ut

Klart

Frödingshöjd 

Samt bussgatan på Klasmossevägen

Arbetet med asfalteringen pågår och beräknas bli klart v. 34.

Gustaf Frödings gata

Mellan Skaldens gata och väg 739

v.15
Rävbergsvägen Fräsning 7-8 augusti kvällstid. Asfaltering kväll/natt 19/8 fram t.o.m morgonen 20/8. 

Sandbäcksgatan

Norr om Borgmästarbron

Asfaltering planeras att utföras (öster om Råtorpsrondellen) kväll/natt mellan torsdag och fredag (27-28 juni).

Våxnäsgatan

Fräsning mellan Idalagatan och Gustaf Anders gata kväll/natt 7-8 augusti. Asfaltering kväll/natt 20/8 fram t.o.m morgonen 21/8. 

Östra Infarten

Mellan Mossgatan och Örsholmsleden

Fräsning torsdag kväll 12/9. Asfaltering kväll/natt i slutet av vecka 38 eller i början av vecka 39.

Hagalundsvägen

Mellan broskarv Mejerigatan och Låglandsgatan

Fräsning kväll/natt 7-8 augusti. Asfaltering kväll/natt 20/8 fram t.o.m morgonen 21/8. 

Gruvlyckevägen

Mellan Mejerigatan och Gruvgången

v. 18-19 

Gruvgången

Mellan Gruvlyckevägen och fastigheten Gruvgången 130

v. 18-19 

Gruvgångens bussgatan

Mellan Gruvgången och Frögatan

 v. 45.
Bergviksrondellen  Klart

Bergviksvägen

Östra Köpetrondellen till och med Frykmans väg

Fräsning utförs ikväll/natt 11/6. Fräsningen påbörjades 4/6. Asfalteringen påbörjas söndag och måndag kväll/natt (16-17 juni). 

Fintavägen + del av Bergviksvägen

 v.27 

Selma Lagerlöfsgatan

Mellan Brobyvägen och Kavaljersvägen

 Tisdag 27/8 och onsdag 28/8.

Kavaljersvägen

Mellan Selma Lagerlöfsgatan och Kyrkmässvägen

 Tisdag 27/8 och onsdag 28/8.

Fjärrviksvägen

Mellan Betongvägen och Rådalsvägen

 Asfaltering måndag 30/9.

Granitvägen

Mellan rondellen Ilandavägen och Malcolmsvägen

Vecka  42-43.

Skårevägen

Från Ilandavägen och 100 m norrut

 Klart

Skårevägen

Mellan Fruktvägen och Klarälvsvägen (väg 62)

 Klart

Aspvägen

Mellan Björkrotsvägen och Ingefärsvägen

 Preliminärt slutet vecka 34.
Stamvägen - Pistvägen - Slalomvägen - Liftvägen Stamvägen asfalteras 11-12/9. Pistvägen, Slalomvägen och Liftvägen asfalterades 12-13/8.
Ringgatan  Asfaltering preliminärt tisdag 17/9.
Talluddsgatan  Asfaltering 10-11/9.

Folkebogatan

Resterande från 2018 

Asfaltering 11/9. Fräsningen utfördes 12/8.
Morkullestigen  

Södra Grava

Pilörtsvägen och Silverörtsvägen

 Asfaltering 14 augusti

Grava-Rud

Asfalteringsjobb v. 44-46. 


Körbanor i Molkom

Kärleksstigen

Från Tennisvägen till Hagforsvägen

 Asfalteringsjobb v. 45-46.

 

Körbanor i Vålberg / Älvenäs

Gökhöjdsvägen/Älvenäsbacken fram till E18

Fräsning och asfaltering torsdag v.44.

Bårumsgatan och Östra Bårumsgatan

 Asfaltering 11-13/9.

Malmåsvägen 

 Vecka 36 och 37.

Gökhöjdsvägen

Fram till Svalvägen 

Fräsning och asfaltering v. 42.

 

Körbanor i Edsvalla

Bäckängsvägen  Asfaltering 16-17/9

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den