Trafik och gator

Asfaltering av gator och vägar

Man fördelar svart och het asfalt med spade i bakgrunden finns en lastbil

Under 2018 asfalterar vi stora delar av cykelnätet i Skåre och Stodene. Vi asfalterar också ett flertal infartsvägar. Totalt sju kilometer gång- och cykelväg får ny beläggning och 1,5 mil bilvägar.

Maj till november

Mellan maj och november utför vi de beläggningsjobb, fräsning och asfaltering, som behövs runt om i Karlstad. När arbetet pågår kan det vara lite krångligt att ta sig förbi. Här nedan kan du se vilka gator och vägar vi asfalterar under 2018. Tiderna är preliminära och kan komma att ändras. Listan uppdateras när nya tider finns.

När vi asfalterar så använder vi oss av trafikvakter eller ljussignaler där trafiken behöver dirigeras om. Vi skyltar också för omledning på vissa ställen. En del arbeten genomförs nattetid för att det ska påverka trafiken så lite som möjligt. När veckorna för arbetet är satta så uppdaterar vi listan.

På vissa gator måste vi först fräsa bort den gamla asfalten och justera höjdnivåerna innan vi lägger på ny. Därför kan det ta lite längre tid på dessa ställen, ibland upp till tre veckor sammanlagt.

Gång- och cykelvägar

Skåre/Stodene 

Stora delar av cykelnätet

Ca 1 km gång- och cykelväg inill Gamla Skåreväge och Skårevägen får ny beläggning. Framkomligheten blir mycket begränsad. Det gäller speciellt intill Skårevägen kl. 0900-16.00.

 Klart

21-22/11

Älvenäsvägen

Från Älvgatan till Älvenäs industrihotell

 v.19

Lorensberg

Cykelvägen mellan Folkebogatan och korsningen Lorensbergsgatan/Hedåsvägen

v.32

Körbanor i Karlstad 

Sågverksgatan

Söder om rondellen

 v19-20

Hagalundsvägen

Från Ramgatan till Blockgaterondellen 

 v.25-26

Skårevägen

Från Trangärdstorpsvägen till Ilandavägen

 V.21-22

Centrumvägen Skåre

Mellan Ilandavägen och Karlsgrundsvägen

v.37-38

Hööksgatan

Kort sträcka mellan Långövägen och Sjömansgatan

v.33

Ringgatan

Mellan Klarälvsgatan och Fagerstagatan

prelimiminärt v.27

Ringgatan

vid korsningen Valhallagatan

v 36 eller 37

Blockgatan

Från Hagalundsvägen till Säterivägen

Färdigställs v. 27

Våxnäsgatan

 Från Skoghallsvägen till Idalgatan

v.34

Mejerigatan

Mellan Skohallsvägen och Traktorgatan

preliminärt .v36

Östra infarten

Från Kroppkärrsrondellen till Kroppkärrsmotet. 

Asfalteringen har påbörjats och avslutas i början av v.38

Delen som sträcker sig mellan Talluddsgatan och 150 m västerut blir belagd efter att ombyggnationerna blir färdigställda, påbörjas v. 45-46.

 v. 38 (v.45-46)

Fogdemyrsgatan

Från Kroppkärrsrondellen till Olsätersgatan/Miljöstationen

 prel. v 38

Folkebogatan

Mellan Folkebogatan 5 och 30. 

Från Fogdemyrsgatan till Folkebogatan 5 kommer fjärrvärme och VA-ledningar att läggas så därför blir det inte färdigställt här i år.

Delen mellan förskolan och Lingonstigen blir belagd efter ombyggnationen av cykelbanan.

 prel. v40

Stockfallsvägen

Från Gravaleden/ramp Väg 63 till Kolarens gata 

 v.24

Rosenborgsgatan

Från rondellen till Fågelsångsvägen

 v.33 

Sommarrovägen

Mellan Rosenborgsgatan och Sommarrovägen 29

v.24

Fågelsångsvägen

Från Rosenborgsgatan till lekparken

 v.33 eller 34

Västra Kanalgatan

Från Norra Strandgatan till Kungsgata

 v.21-22

Hagaleden

Från Magasinsgatan till bron över älven och

södra körbanan från Bilanrondellen till Magasingatan 

 v.25-26

Färjestadvägen

Från Norra Infarten/Rudsplan till Svalgången. 

Preliminärt v.28 och v. 32

Skoghemsgatan

Mellan Färjestadsvägen och Norra Infarten 

Preliminärt v.28 och v. 32

Norra Infarten

Från Norra Infarten 95 till Jägartorpet och

från Södra Järpetan till Gravaleden

 v.21-22

Morkullestigen  

 

Magasingatan

Västra körfältet från Åttkantsgatan till Hagaleden

 v.25-26

Drottninggatan

Vid korsningen Grevgatan/Busstationen

v 35

Hedvägen

från Välsviken till återvinningsstationen

v 33-34

Välsviksleden

Norra delen under E18

v 34

Tolagsgatan

 

prel v 46

Stapelgatan

 

prel v 46

Bergendorffsgatan

 

prel v 46

 

Körbanor i Molkom

Skolgatan

Från Nyeds skola till Tennisvägen

 v 44-45

Tennisvägen

Från riksväg 63 till Mejerigatan/Kärleksstigen

 v 44-45

Mejerivägen

Från Tennisvägen till Stationsgatan

 v 44-45

Vadmansvägen

Från Tennisvägen till Klockarevägen

 v 44-45

Körbanor i Vålberg/Älvenäs

Älvenäsvägen

Från Vålbergsvägen till Älvenäs Industrihotell

 v22-23

Åkergatan

Från Älvenäsvägen till Öströms väg

 v 23

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den