Trafik och gator

Asfaltering av gator och vägar

Man fördelar svart och het asfalt med spade i bakgrunden finns en lastbil

Under 2019 asfalterar vi stora delar av cykelnätet på Henstad, Hultsberg, Rud och i Skattkärr. Även genomfartleder, infarter och Tingvallastaden får ny beläggning. På kartan nedan kan du se vilka vägar som asfalteras.

Maj till november

Mellan maj och november utför vi de beläggningsjobb, fräsning och asfaltering, som behövs runt om i Karlstad. När arbetet pågår kan det vara lite krångligt att ta sig förbi. Här nedan kan du se vilka gator och vägar vi asfalterar under 2019. Tiderna är preliminära och kan komma att ändras. Listan uppdateras när nya tider finns.

När vi asfalterar så använder vi oss av trafikvakter eller ljussignaler där trafiken behöver dirigeras om. Vi skyltar också för omledning på vissa ställen. En del arbeten genomförs nattetid för att det ska påverka trafiken så lite som möjligt. När veckorna för arbetet är satta så uppdaterar vi listan.

På vissa gator måste vi först fräsa bort den gamla asfalten och justera höjdnivåerna innan vi lägger på ny. Därför kan det ta lite längre tid på dessa ställen, ibland upp till tre veckor sammanlagt.

Karta med beläggningsplan

Här kan du se vilka gator och vägar vi planerar att asfaltera. De blåa strecken är cykelvägar och de röda är bilvägar. Längre ner på sidan hittar du alla gator och preliminära tider.

 

Preliminär tidsplan

Gång- och cykelvägar

Fintavägen / Bergviksvägen

 

Rud

(Stora delar av cykelnätet)

 v. 17-18

Hultsberg / Henstad

(Stora delar av cykelnätet)

 

Skattkärr

(Stora delar av cykelnätet)

 

Kronoparken

(Delar av cykelnätet)

Start fre. 5/4 t.o.m v. 15

Körbanor i Karlstad

Norra Strandgatan

Mellan Norra Kyrkogatan och Götgatsbron

Asfaltering utförs söndag kväll/natt v. 21.

Herrgårdsgatan

Mellan Västra Torggatan och Västra Kanalgatan 

Parkeringar stängs av v. 20-21 p.g.a fräsning. Asfaltering utförs måndag och tisdag kväll/natt v. 22.

Västra Torggatan

Mellan Herrgårdsgatan och Norra Strandgatan

Parkeringar stängs av v. 20-21 p.g.a fräsning. Asfaltering utförs söndag eller måndag kväll/natt v. 22.

Järnvägsgatan och Residenstorget

Mellan Hamngatan och Västra bron

På kvällen/natten mellan onsdag och torsdag (12-13 juni) kommer asfalt att fräsas bort. Eventuellt kan fräsningsarbetena där behöva fortsätta under kvällen/natten mellan torsdag och fredag (13-14 juni). Ny asfalt kommer troligen att läggas i mitten av nästa vecka (vecka 25). Asfalteringen nästa vecka utförs preliminärt kvällen/natten tisdag och onsdag (18-19 juni). 

Västra Kyrkogatan + Kungsgatan 8-10

 Parkeringar stängs av v. 20-21 p.g.a fräsning. Asfaltering utförs kväll/natt söndag 26/5 eller måndag 27/5.

Östra Torggatan

Mellan rondellen och Tingvallabron

Asfaltering utförs söndag kväll/natt v. 21. 

Kungsgatan

Mellan Residenstorget och Östra Torggatan

På kvällen/natten mellan onsdag och torsdag (12-13 juni) kommer asfalt att fräsas bort. Eventuellt kan fräsningsarbetena där behöva fortsätta under kvällen/natten mellan torsdag och fredag (13-14 juni). Ny asfalt kommer troligen att läggas i mitten av nästa vecka (vecka 25). Asfalteringen nästa vecka utförs preliminärt kvällen/natten tisdag och onsdag (18-19 juni). 

Kungsgatan 6

Mellan Östra Kyrkogatan och Eneströmsgatan

Parkeringar stängs av v. 20 p.g.a fräsning. Asfaltering utförs 15/5.

Tingvallagatan

Mellan Residenstorget och Östra Torggatan

På kvällen/natten mellan onsdag och torsdag (12-13 juni) kommer asfalt att fräsas bort. Eventuellt kan fräsningsarbetena där behöva fortsätta under kvällen/natten mellan torsdag och fredag (13-14 juni). Ny asfalt kommer troligen att läggas i mitten av nästa vecka (vecka 25). Asfalteringen nästa vecka utförs preliminärt kvällen/natten tisdag och onsdag (18-19 juni). 

Eneströmsgatan

Mellan Drottninggatan och Tingvallagatan

Parkeringar stängs av v. 20-21 p.g.a fräsning. Asfaltering utförs söndag kväll/natt v. 21.

Tingvallagatan 1

Mellan Södra Kyrkogatan och Eneströmsgatan

Parkeringar stängs av v. 20 p.g.a fräsning. Asfaltering utförs 15/5.

Klaraborgsgatan

Mellan Vikengatan och Drottninggatan

Fräsning och asfaltering utförs tisdag kväll/natt 4/6 mellan kl. 19.00– 06.00.

Åttkantsgatan + delar av Hagagatan, Götgatan och Magasinsgatan

 

Karl IX:s gata

 

Asfalten läggs 2-3/6 kl. 20.00-06.00. Gatan färdigställs tisdag kväll 4/6 från Kl. 19.00. 

Nordmarksgatan

Mellan Rosenborgsgatan och Rönngatan

 

Stapelgatan

Mellan Bergendorffsgatan och Pråmvägen

 

Strandvägen

Mellan Karlagatan och Strandvägen 14

 

Rudsvägen

Mellan Tysta gatan och Sävegatan

 

Ringervägen

Mellan Brunnsgatan och Drottning Kristinas väg

 

Blönduosgatan

Söder och norr om Färjestadsrondellen

prel v. 19-20 

Blönduosgatan och Nokiagatan 

v. 18-19-20

Sundstavägen / Millénsgatan

Mellan Millénsgatan och Wibeligatan

v. 18 

Länsmansgatan och Rådmansgatan

 

Lagmansgatan

Mellan Södra Ljungbygatan och Eriksdalsgatan

 

Magasinsgatan

Mellan John Ericssonsgatan och Hammaröleden 

 

Pumpgatan

Mellan Magasinsgatan och Örsholmsgatan

 

Örsholmsgatan

Mellan Pumpgatan och Lantvärnsgatan

 

Hedvägen

Mellan Östra Sjöstadsgatan och ramp till Välsviksleden

v.15

Östra Sjöstadsgatan - Skraggegatan - Västra Sjöstadsgatan

Klart v. 17 

Hedjämnan

v.15

Östanvindsgatan

v.17-18

Lägatan

Mellan Orkangatan och Stormgatan

Klart v. 17 

Sommargatan 

Mellan Östra Infarten och Posthornsgatan

16/4-18/4 v. 16

Höstgatan

Från Banjogatan och ca 300 meter norr ut

 

Frödingshöjd 

 

Gustaf Frödings gata

Mellan Skaldens gata och väg 739

v.15
Rävbergsvägen  

Sandbäcksgatan

Norr om Borgmästarbron

Fräsning kommer eventuellt att ske  (öster om Råtorpsrondellen) kväll/natt mellan onsdag och fredag (12-14 juni).

Våxnäsgatan

Fräsning kommer eventuellt att ske på Våxnäsgatan (mellan Idalagatan och Gustaf Anders gata) kväll/natt mellan onsdag och fredag (12-14 juni).

Östra Infarten

Mellan Mossgatan och Örsholmsleden

 

Hagalundsvägen

Mellan broskarv Mejerigatan och Låglandsgatan

 

Gruvlyckevägen

Mellan Mejerigatan och Gruvgången

v. 18-19 

Gruvgången

Mellan Gruvlyckevägen och fastigheten Gruvgången 130

v 18-19 

Gruvgångens bussgatan

Mellan Gruvgången och Frögatan

 
Bergviksrondellen  

Bergviksvägen

Östra Köpetrondellen till och med Frykmans väg

Fräsning utförs ikväll/natt 11/6. Fräsningen påbörjades 4/6. Asfalteringen påbörjas söndag och måndag kväll/natt (16-17 juni). 
Fintavägen + del av Bergviksvägen  

Selma Lagerlöfsgatan

Mellan Brobyvägen och Kavaljersvägen

 

Kavaljersvägen

Mellan Selma Lagerlöfsgatan och Kyrkmässvägen

 

Fjärrviksvägen

Mellan Betongvägen och Rådalsvägen

 

Granitvägen

Mellan Ilandavägen och Malcomsvägen

 

Aspvägen och bussgatan

Mellan Björkrotsvägen och Ingefärsvägen

 
Stamvägen - Pistvägen - Slalomvägen - Liftvägen  
Ringgatan  
Talluddsgatan  

Folkebogatan

Resterande från 2018 

 
Morkullestigen  


Körbanor i Molkom

Kärleksstigen

Från Tennisvägen till Hagforsvägen

 

 

Körbanor i Vålberg / Älvenäs

Bårumsgatan

 

Malmåsvägen + del av Björkrotsvägen

 

Gökhöjdsvägen

Mellan Svalvägen och E18

 

 

Körbanor i Edsvalla

Bäckängsvägen  

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den