Trafik och gator

Arbete på väg - trafikanordningsplan

Om du ska utföra ett vägarbete eller vill använda allmän platsmark som påverkar trafiken så behöver du en godkänd trafikanordningsplan, TA-plan. Det gäller arbete som ska utföras både på bilväg och gång- och cykelväg.

Trafikanordningsplanen som du måste skicka till kommunen ska innehålla en ritning över de avstängningsåtgärder som ni tänkt använda för att kunna utföra vägarbetet på ett säkert sätt. Du måste också ange mått på de ytor som används för arbetet och vilka mått som blir kvar av gata, gång- och cykelbana. Du kan enkelt skicka in din trafikanordningsplan via vår e-tjänst.

Trafikanordningsplan e-tjänst

Trafikanordningsplan blankett

Skicka in i tid

För att vara säker på att din ansökan blir godkänd i tid så är det bra om du skickar in den två veckor innan vägarbetet är tänkt att starta. Trafikanordningsplanen måste vara godkänd innan arbetet påbörjas. De krav vi ställer för trafikanordningsplanen framgår av Sveriges kommuner och landstings handbok "Arbete på väg". 

Du kan läsa i handboken här

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den