Trafik och gator

Tillgängligheten på våra gator

Pollare vid övergångsställe
En pollare gör det enklare för en person med synnedsättning att ta sig över gatan

Det är viktigt att alla kan ta sig fram på ett säkert sätt i Karlstad oavsett funktionsnedsättning. Därför lägger vi mycket energi på att tillgänglighetsanpassa vår stad. Runt om i Karlstad finns olika typer av hjälpmedel som gör det enklare för personer med synnedsättning och andra typer av funktionsnedsättningar att ta sig fram.

De senaste åren har vi inventerat övergångsställen och gångpassager runt om i kommunen för att kunna förbättra tillgängligheten i vår stad. Det vi arbetat mycket med är bland annat att göra den enklare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar att gå över gatan.

Pollare, sinusplattor och kupolplattor

Några exempel på hjälpmedel vi satt upp är till exempel pollare med en taktil topp där synskadade kan läsa av hur vägkorsningen ser ut. Vi har också satt ut sinusplattor och kupolplattor framför övergångsställen så det blir enklare för synskadade att ta sig fram. Sinusplattan är räfflad och anger riktning. Kupolplattan har uppstickande rundningar, små prickar, och används som en varningsplatta. Vi har också jämnat ut marken och sänkt kanstenarna på många ställen för att förenkla för rullstolsburna eller personer med rullatorer.

Under 2015 åtgärdade vi utvalda övergångsställen för omkring 1,3 miljoner kronor. Under 2016 åtgärdade vi för omkring 3,3 miljoner kronor. De områden vi då fokuserade på var Tingvallastaden, Klara, Haga och delar av Herrhagen. Vi har även tillgänglighetsanpassat sju busshållplatser och byggt fem nya. 

Framtidsplaner

Mellan 2017 till 2021 räknar vi med att lägga omkring fem miljoner per år på att tillgänglighetsanpassa våra gator. Då fokuserar vi på Herrhagen, Viken, Marieberg, Kvarnberget, Orrholmen, Sundsta och Norrstrand.

Vi lägger stor vikt vid att nya stadsmiljöer byggs rätt från början för att undvika att skapa nya hinder för personer med funktionsnedsättningar.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den