Trafik och gator

Tillgängligheten på våra gator

00:53 min

Det är viktigt att alla kan ta sig fram på ett säkert sätt i Karlstad oavsett funktionsnedsättning. Därför lägger vi mycket energi på att tillgänglighetsanpassa vår stad. Runt om i Karlstad finns olika typer av hjälpmedel som gör det enklare för personer med synnedsättning och andra typer av funktionsnedsättningar att ta sig fram.

De senaste åren har vi inventerat övergångsställen och gångpassager runt om i kommunen för att kunna förbättra tillgängligheten i vår stad. Det vi arbetat mycket med är bland annat att göra den enklare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar att gå över gatan.

Pollare, sinusplattor och kupolplattor

Några exempel på hjälpmedel vi satt upp är till exempel pollare med en taktil topp där synskadade kan läsa av hur vägkorsningen ser ut. Vi har också satt ut sinusplattor och kupolplattor framför övergångsställen så det blir enklare för synskadade att ta sig fram. Sinusplattan är räfflad och anger riktning. Kupolplattan har uppstickande rundningar, små prickar, och används som en varningsplatta. Vi har också jämnat ut marken och sänkt kantstenarna på många ställen för att förenkla för rullstolsburna eller personer med rullatorer.

Framtidsplaner

Under 2018 har vi åtgärdat Marieberg, Orrholmen, Sundsta och Västra Färjestad. Under 2019 planerar vi att gå fram med Östra Färjestad, Rud, Norra Kroppkärr och Lorensberg.

Vi lägger stor vikt vid att nya stadsmiljöer byggs rätt från början för att undvika att skapa nya hinder för personer med funktionsnedsättningar.

Olika åtgärder

Det här är de åtgärder vi vanligtvis brukar genomföra i de områden vi arbetar med att förbättra tillgängligheten.

  • Sänkning av kantsten där man behöver korsa gatan.
  • Infällning av kontrast- och ledstråk både vid enklare passager och som komplettering i övergångställen där detta saknas eller är bristfälligt. Dessa gör att det blir enklare för personer med synnedsättning att ta sig fram vid övergångsstället.
  • Montage av pollare med taktil topp som gör att personer med synnedsättning kan läsa av hur övergångsstället ser ut.
  • Montage av kontrastmarkering, som gula eller vita tejpremsor, på fasta hinder i gångbanan. Till exempel skyltar, belysningsstolpar eller el-/teleskåp
  • Målning av kontrastlinjer längs busshållplatskant.

När vi är på plats försöker vi också uppmärksamma ifall det finns häckar eller annan växtlighet som begränsar framkomligheten på gångbanan. I dessa fall tar vi kontakt med fastighetsägare så att de klipper häcken.

Här kan du läsa mer om hur häcken ska hållas klippt för att inte orsaka fara. 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den