Hållbart resande

Bilpooler i Karlstad

Är du intresserad av att spara pengar och samtidigt vara mer miljövänlig genom att dela bil med andra? Gå med i en bilpool och dela bil med andra!

Bildelning

Karlstads kommun arbetar med att förbättra förutsättningarna för bilpool. Framförallt handlar det om att upplåta parkeringsplatser till bilpoolsföretag.
Att dela bil är ett enkelt sätt att utnyttja bilens fördelar samtidigt som man slipper problemen med att äga bil. Det är bra för ekonomin, trafiksäkerheten och miljön. Bilpool fungerar som hyrbil som du bokar och hämtar själv. Bilpooler återfinns främst i stadsmiljö och används av företag, organisationer och privatpersoner.

Generellt ersätter en bilpoolsbil sju privatägda bilar. Det leder till minskade utsläpp och buller samt minskar trafik i städer då bilarna används mer effektivt.

Fördelar med bilpool

  • Ekonomi: Inga parkeringskostnader. Inga plötsliga utgifter för service och reparationer.
  • Trafiksäkerhet: Nya och trafiksäkra bilar
  • Miljö: Nya fordon med lägre bränsleförbrukning. Många bilpoolsbilar är miljöbilar med gas eller el.
  • Tillgänglighet: Boka bilen och hämta själv när som helst på dygnet

Karlstads bilkooperativ

Karlstads bilkooperativ är en ekonomisk förening som erbjuder bilpoolsbilar till sina cirka 100 medlemmar. Bilarna finns i centrala Karlstad och bokningen sker i ett webbaserat bokningssystem. Du som vill dela bilägandet betalar en insats som återbetalas om du vill gå ur föreningen. Utöver det betalar du en årsavgift. Föreningen leasar bilarna och hyr ut dem till medlemmarna. Som medlem betalar du bara för bilen då du använder den.

Kontakt

Karlstads bilkooperativs webbplats
Anders Eriksson, ordförande, Karlstads bilkooperativ
mejl: ordforande@karlstadsbilkooperativ.org

Uppdaterad den