Hållbart resande

Miljöfordon och miljöanpassade bränslen

Bilar
Karlstads kommun kör enbart miljöfordon.

En miljöbil drivs med el, etanol, biogas eller andra förnybara, icke fossila drivmedel. Avgaserna är renare än de från bensin och diesel. I Karlstads kommun är 100 procent av alla personbilar som används i organisationen miljöfordon.

Även extremt bränslesnåla bensin- och dieseldrivna bilar och hybrider räknas på vissa håll till miljöbilarnas skara.

Biogas

Biogas är ett av det renaste fordonsbränslet och görs till exempel av matavfall och slam från avloppsreningsverk. I Karlstad tillverkas biogas vid avloppsreningsverket på Sjöstad. Matavfallet samlas in och körs till Jönköping för biogasproduktion.

I Karlstad finns en tankstation för biogas hos OK Q8 på Våxnäs.

Karlstads kommun har beslutat att då man köper in fordon till verksamheterna ska gasfordon prioriteras. Karlstadsbuss alla fordon drivs med biogas eller fordonsgas.

Biodiesel

Biodieseln är ett helt förnybart drivmedel som i Karlstad tillverkas av kallpressad raps. Karlstad är en av de första kommunerna i landet som har en egen mack för biodiesel. Macken kan förse nästan alla kommunens egna dieselbilar och maskiner med bränsle.

Etanol

Etanol är en mångsidig alkohol som går att använda som drivmedel i både lätta och tunga fordon. I Sverige framställs etanol både från spannmål och från träråvara. Etanol, E85, säljs på vanliga bensinstationer av i stort sett samtliga större leverantörer som säljer drivmedel i Karlstad.

El till elbilar

Elbilar kan, till skillnad från andra bilar, tankas hemma eller på jobbets parkering. Men det räcker ju inte. Man måste också kunna ladda elbilen på andra ställen.

Nu kan du ladda din elbil på två reserverade parkeringsplatser (laddplatser) på Drottninggatan 32, utanför Stadshuset. Vid laddning parkerar du dessutom gratis. Nyckel finns att hämta i Stadshusets reception öppet 08.00 - 17.00 eller på turistbyrån. Du kan också beställa en egen nyckel via teknik- och fastighetsförvaltningen och då kan du ladda när som helst på dygnet.

Det finns också en laddplats vid Bibliotekshuset, en så kallad L-plats (semisnabb laddstolpe).

Läs mer om den på på sidan laddplats för elbilar.

Uppdaterad den