Hållbart resande

Samåkning

Bilar

Bli en samåkare – för miljön och plånboken! Samåkning betyder att två eller flera personer pendlar till arbete eller reser till andra destinationer tillsammans delar av eller hel sträcka av en resa. Samåkningstjänster kopplar förare och passagerare för delade bilresor: du skapar dina egna samåkningar eller söker efter andra som letar resesällskap.

Med samåkning sparar du både tid och pengar Samåkning ger minskad bränsleåtgång och mindre CO₂-utsläpp per person samt mindre trängsel på vägar.

Läs mer om samåkning hos Gröna bilister.

Uppdaterad den