Hållbart resande

Transportrådgivning

Vi på transportrådgivningen hjälper och stöttar dig i Karlstad som vill resa och transportera dig mer miljövänligt. Privatpersoner, företag, föreningar och skolor som vill ha hjälp eller information i trafikmiljöfrågor är välkomna att vända sig till oss.

Vi ger dig råd och information om bland annat hur du använder din bil mer miljövänligt, om reskostnader för bil, buss, cykel, om bra utrustning för cyklister eller om hur bildelning fungerar.

Kontakt

Mikael Haster
Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns gata 30, Inre hamn.
Telefon: 054-540 00 00
mikael.haster@karlstad.se

 

 
 

Uppdaterad den