Nyhet

Har du årets julgran till våra torg?

Julgran på Stora torget
Kommunen står för kostnaden att ta ner granen och sätta den på plats.

Har du en stor och fin gran på din tomt som du inte längre vill ha men som kan passa som julgran för Karlstadsborna? Kommunen står för kostnaden att ta ner den och även för att fräsa bort stubben efteråt.

Nu ber vi allmänheten om hjälp för att hitta en julgran till Stora torget, Hagatorget och bibliotekshuset i Karlstad, Väse, Molkom, Skattkärr, Edsvalla och Vålberg. Vi vill ha in tips på granar från alla dessa tätorter. 

Kriterier

Oavsett var granen ska stå krävs det att den uppfyller vissa krav för att bli godkänd som julgran:

  • Granen ska vara grön, hög och fin på alla sidor.
  • Granen ska vara 6-15 meter hög beroende på var den ska stå. 
  • Grenarna behöver sitta tätt och vara jämnt fördelade.
  • Det får bara vara en stam och den måste vara rak.
  • Granarna ska vara lätta att komma åt så inget skadas när vi tar ner den och för att vi enkelt ska kunna flytta den från platsen. Det är även nödvändigt att granarna står nära en väg, så att de är inom kranbilens räckvidd.
  • Avståndet in till sin uppställningsplats ska vara kort.

Så anmäler du din gran

De som har en gran som de tror skulle passa får gärna ta kort på ganen från flera olika vinklar och skicka till julgran@karlstad.se. Det är viktigt att skriva med var granen finns, samt namn och telefonnummer. Det går också bra att ringa på 054-540 00 00.

Det går bra att lämna tips om granar året runt men urvalet för 2021 års julgranar kommer troligen att ske vid månadsskiftet oktober/november så vänta inte för länge.

Uppdaterad den