Båt

Godstransporter på Vänern är en tusenårig tradition

Livboj

Det är i genomsnitt fyra fartyg per dygn eller cirka 1 300 lastfartyg per år som passerar Vänern. Det mesta som transporteras är papper, massa, trävaror och jordbruksprodukter.

Sjöfarten mellan Vänern och Göta älv är en tusenårig tradition. Idag är det cirka 1 300 lastfartyg per år och fyra per dygn som passerar Vänern. Varje år transporteras sammanlagt 1,9 miljoner ton gods. År 2030 förutspår Trafikverket att den totala godsmängden kommer att ha ökat med ytterligare en dryg miljon ton. 90 procent av det som fraktas över Vänern, som alltså är papper, massa, trävaror och jordbruksprodukter, har en utländsk hamn som slutdestination.

För att ta godset vidare till dessa utländska hamnar tar fartygen rutten via Göta älv. Älven är 82 kilometer lång och rinner från Vänern till Kattegatt.

Uppdaterad den