Båt

Hamnmyndighet

Flera båtar och i bakgrunden flerbostadshus
Båtar ligger i vattnet

Karlstads hamnmyndighetsområde sträcker sig genom hela Klarälvsdeltat. Förutom inre hamn finns även yttre hamn, som sköts av Vänerhamn och mindre småbåtshamnar. Alla kajkanter runtomkring Karlstad tillhör hamnområdet som kommunen ansvarar för.

Det är hamnmyndigheten som beviljar tillstånd för yrkes- och turisttrafik och större båtar som vill lägga till vid kaj i Karlstads hamnområden.

Här kan du läsa mer om tillstånd för större båtar

Dokument

Driftsföreskrifter för Karlstads hamnområde

Kartor till driftsföreskrifter

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta hamnmyndigheten om du har frågor om var du kan förtöja din båt eller annat som rör båtar, hamnområdet eller regler kring båtliv i Karlstad. Om du ringer till Kontaktcenter, fråga efter hamnkapten Björn Johansson.

E-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se
Telefon: 054-540 00 00

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den