Båt

Hamnmyndighet

Flera båtar och i bakgrunden flerbostadshus
Båtar ligger i vattnet

Karlstads hamnmyndighetsområde sträcker sig genom hela Klarälvsdeltat. Förutom inre hamn finns även yttre hamn, som sköts av Vänerhamn och mindre småbåtshamnar. Alla kajkanter runtomkring Karlstad tillhör hamnområdet som kommunen ansvarar för.

Det är hamnmyndigheten som beviljar tillstånd för yrkestrafik, större båtar och skepp som vill lägga till vid kaj i Karlstads hamnområden.

Här kan du läsa mer om tillstånd för större båtar

Dokument

Driftsföreskrifter för Karlstads hamnområde

Kartor till driftföreskrifter

Karta över hamnområde

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta hamnmyndigheten om du har frågor som rör hamnområdet eller regler kring båtliv i Karlstad. Om du ringer till Kontaktcenter, fråga efter hamnkapten Daniel Höök.

E-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se
Telefon: 054-540 00 00

Uppdaterad den