Båt

Tillstånd och kajtaxa för yrkestrafik och större båtar

Restaurangbåten Stella Polaris ligger förtöjd i Inre hamn
Vy över Inre hamn

Större båtar och fartyg får endast lägga till på platser som godkänts av hamnmyndigheten. Ansök senast 24 timmar innan beräknad ankomst.

Om du vill lägga till vid kaj med en större båt (en båt som är minst 12 meter lång och 4 meter bred), fartyg eller skepp en längre eller kortare tid ska du därför skicka en ansökan om tillstånd till Karlstads hamnmyndighet, Karlstads kommun.

Om kommunen har behov av att ditt fartyg flyttas under tiden som du beviljats plats i hamnen, så har hamnmyndigheten rätt att anvisa dig en annan plats inom kommunens hamnområde.

Ansökan

Skicka din ansökan till teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se senast 24 timmar före beräknad ankomst. Vi behandlar inga ansökningar under helger, så ansök i god tid. Har du frågor, kontakta gärna Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Det här behöver vi veta

Det vi behöver veta är att fartyget är i välhållet och sjövärdigt skick, namn och personnummer på den person som är juridiskt ansvarig för fartyget och att fartyget är försäkrat. Större fartyg får endast läggas, förtöjas på platser som hamnmyndigheten har anvisat.

Båtar och fartyg får inte föras in i hamnområdet om det finns risk för att fartyget på grund av sitt skick eller annan orsak kan komma att sjunka, hindra båt-/fartygstrafiken eller på annat sätt utgöra en fara för ordningen eller säkerheten inom hamnområdet. 

Kostnad för att lägga till vid kaj

Taxan för att ligga vid kaj beror på hur stort fartyget är. Ett stort fartyg kostar mer än ett litet. Du kan boka plats årsvis, månadsvis, veckovis eller dygnsvis. Betalning sker mot faktura. Bokar du per dygn kan du betala vid Gästhamnskontoret via Swish.

Taxa per dygn

Båtens längd i meter

Taxa per dygn (exklusive moms)

Taxa per dygn (inklusive moms)

0,0 - 12,0

120,00 kr

150,00 kr

12,1 - 14,0

160,00 kr

200,00 kr

Taxa per år

Båtens längd i meter

Taxa per år (exklusive moms)

Taxa per år (inklusive moms)

0,0 - 12,0

6 768,00  kr

8 460,00  kr

12,1 - 14,0

7 428,00  kr

9 285,00  kr

14,1 - 16,0

8 076,00  kr

10 095,00 kr

16,0 - 18,0

8 996,00 kr

11 245,00 kr

18,1 - 20,0

9 924,00  kr

12 405,00  kr

20,1 - 24,0

10 848,00  kr

13 560,00  kr

För taxa gällande vecka och månad kontaktar du vår gästhamnsvärd via telefon 054- 540 67 56 eller via e-post gasthamn@karlstad.se

Dokument och föreskrifter

Aktuella dokument och föreskrifter för Karlstads hamnområden hittar du på hamnmyndighetssidan.

Uppdaterad den