Båt

Tillstånd för yrkestrafik, större båtar och skepp

Livboj med texten Karlstads kommun

Större båtar och skepp får endast  läggas, förtöjas eller ankras på plats som anvisats av hamnmyndigheten (8 § hamnföreskrifterna).
Ansök senast 24 timmar innan beräknad ankomst. Här hittar du information om vad du ska göra om du söker kajplats. 

Till dig som söker kajplats i Karlstad

Har du en båt eller skepp som är större som är 12 meter lång och 4 meter bred ska du ansöka om tillstånd för kajplats hos Karlstads hamnmyndighet, Karlstads kommun.

Om kommunen har behov av att din båt eller skepp flyttas under tiden som du beviljats plats i hamnen, så har hamnmyndigheten rätt att anvisa dig eller förhala båten/ skeppet till en annan plats inom kommunens hamnområde.

Det här behöver vi veta

Det vi behöver veta är att båten eller skeppet är i välhållet och sjövärdigt skick, namn och personnummer på den person som är ansvarig för båten och skeppet och att det är försäkrat.

Båtar och skepp får inte föras in i hamnområdet om det finns risk för att det på grund av sitt skick eller annan orsak kan komma att sjunka, hindra sjötrafiken eller på annat sätt utgöra en fara för ordningen eller säkerheten inom hamnområdet. 

Ansökan

Du gör din ansökan om att lägga till med din båt eller skepp via denna e-tjänst. Vi behöver din ansökan senast 24 timmar före beräknad ankomst. Vi behandlar inga ansökningar under helger, så ansök i god tid. Har du frågor eller saknar svenskt personnummer och därmed BankId, kontakta Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Till e-tjänst för ansökan om tillstånd för båt och skepp

Kostnad för att lägga till vid kaj

Taxan för att ligga vid kaj beror på hur stor båten eller skeppet är och ett stort fartyg kostar med än ett litet. Du kan boka plats årsvis, månadsvis, veckovis eller dygnsvis. Betalning sker mot faktura. Bokar du per dygn kan du betala vid Gästhamnskontoret via Swish. Taxan räknas upp årligen med konsumentprisindex (KPI).

Taxa 2022

Taxa per dygn

Båtens längd i meter

Taxa per dygn (exklusive moms)

Taxa per dygn (inklusive moms)

0,0 - 12,0

128,00 kr

160,00 kr

12,1 - 14,0

171,00 kr

214,00 kr

Taxa per år

Båtens längd i meter

Taxa per år (exklusive moms)

Taxa per år (inklusive moms)

0,0 - 12,0

7 228,00  kr

9 035,00  kr

12,1 - 14,0

7 933,00  kr

9 916,00  kr

14,1 - 16,0

8 625,00  kr

10 781,00 kr

16,0 - 18,0

9 608,00 kr

12 010,00 kr

18,1 - 20,0

10 599,00  kr

13 249,00  kr

20,1 - 24,0

11 586,00  kr

14 482,00  kr

För taxa gällande vecka och månad kontaktar du vår gästhamnsvärd via telefon 054- 540 67 56 eller via e-post gasthamn@karlstad.se

Dokument och föreskrifter

Dokument och föreskrifter för Karlstads hamnområden hittar du på hamnmyndighetssidan.

Uppdaterad den