Båt

Vattenskoter

Bild på vattenskoter från shutterstock.com.
Vattenskoter. Bild: Shutterstock.com.

Du som kör vattenskoter är ansvarig för att följa de lagar och regler som finns och att känna till vilka regler som gäller där du kör. Förutom att känna till sjövägsreglerna och följa hastighetsbegränsningarna måste du också använda gott omdöme och visa hänsyn till människor och djur.

 

Kör vattenskoter på ett säkert sätt

Här är några råd till dig som kör vattenskoter:

  • Ha alltid flytväst.
  • Följ hastighetsbegränsningarna och sjövägsreglerna. Sjölagen gäller även för vattenskotrar.
  • Kör aldrig onykter.
  • Använd alltid dödmansgrepp på ett korrekt sätt, om du ramlar i vattnet ska motorn stängas av.
  • Visa hänsyn - både till andra människor och till djur och natur. Det är inte tillåtet att köra vattenskoter inom skyddsområden.

Tänk på det här

  • Från och med 1 maj 2022 krävs giltigt förarbevis för att köra vattenskoter.
  • Intensiv körning inom ett begränsat område orsakar oljud och buller. Det kan vara mycket störande för både människor och djur.
  • Kör aldrig vattenskoter nära badande människor. Du kan riskera att köra på dem och skada dem.
  • Kör aldrig vattenskoter där du kan påverka växt- och djurliv på ett negativt sätt. I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador. Mjukbottnar är näringsrika och mycket viktiga för såväl sjöfågel som fisk.
  • Kör inte vattenskoter på ett sätt som är störande för fågellivet. Vattenskoterkörning kan påverka fåglar, till exempel under häckningstiden.

Karlstads hamnområde

I hela Karlstads hamnområde gäller 3-5 knop vilket är skyltat genom hela området. Hamnområdet omfattar, förutom vatten i Karlstads centrala delar, bland annat Inre hamn, Mariebergsviken samt hela Klarälven från Färjestad och hela vägen ut till Vänern.

Du kan se hela hamnområdet på den här kartan.

Tillsynsmyndighet

Du som kör vattenskoter har ett ansvar att följa sjölagen och sjötrafikförordningen. Polisen är tillsynsmyndighet, och det är dit du ska ringa och anmäla om du störs av otillåten körning med vattenskoter, telefonnummer 114 14. Polisen ansvarar bland annat för att förebygga och ingripa mot sjöfylleri, fartöverträdelser och utreda sjöfartsolyckor. 

Läs mer om sjölagen på Riksdagens webbplats.

Läs mer om sjötrafikförordningen på Riksdagens webbplats.

Uppdaterad den