Buss, båt och tåg

Buss

Här hittar du information om busstrafiken till, från och i Karlstad.

Det är Karlstadsbuss som har hand om kollektivtrafiken i Karlstad.

Värmlandstrafik AB ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län.

Du kan även åka till och från Karlstad med Flixbus eller Nettbuss

Uppdaterad den