Trafik och resor

Offentliga toaletter i centrala Karlstad

Det finns åtta offentliga toaletter i kommunen, varav sex är tillgänglighetsanpassade. Alla toaletter förutom den i Sjösalaparken i Vålberg ligger i centrala Karlstad. Parkenhetens toaletter i Sandgrundsparken, Stadsträdgården och Sjösalaparken är avstängda på vintern eftersom de är anslutna till sommarvatten som kan frysa. Övriga toaletter tillhör gatuenheten och är normalt öppna året om. Öppna toaletter städas dagligen.

Öppna toaletter 

  • Bibliotekshuset. Tillgänglighetsanpassad, personlyft finns (ta med egen sele).
  • Hörnet Kungsgatan/Östra Torggatan.
  • Hörnet Kungsgatan/Västra Torggatan.

Avstängda toaletter

  • Residensparken. Tillgänglighetsanpassad. (Tillfälligt ur funktion)
  • Teaterparken. Tillgänglighetsanpassad. (Tillfälligt ur funktion)
  • Sandgrundsparken. Tillgänglighetsanpassad. (Säsongsstängd)
  • Stadsträdgården. Tillgänglighetsanpassad. (Säsongsstängd)
  • Sjösalaparken. Tillgänglighetsanpassad. (Säsongsstängd)

Karta över offentlig toaletter

Felanmälan

Felanmälan på toaletter kan du göra till Kontaktcenter på telefon 054-5400000 vardagar mellan klockan 8-17 eller mejla till: karlstadskommun@karlstad.se.  

Uppdaterad den