Snö- och halkbekämpning

Frågor och svar om vår snö- och halkbekämpning

Undrar du över något kring årets snöröjning? Titta här först, ditt svar kanske finns här! Annars är du välkommen att höra av dig till vårt Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Fråga: När kommer ni till olika områden och plogar?

Svar: Vi kan inte säga när vi plogar olika områden eller i vilken ordning. Vi jobbar utifrån olika distrikt men försöker variera ordningen så att samma områden inte alltid kommer sist. Hur lång tid det tar beror så klart på hur mycket snö det kommer och om snön är blöt etcetera. Plogbilarnas distrikt kan ta upp till 10 timmar att ploga.

Fråga: Varför får jag mer snö på min sida gatan än på andra sidan?

Svar: Vägbanan delas upp i två delar och den ena sidan tas före den andra. Om du tycker att du har en större snösträng så kan det bero på vägens utformning och möjligheten att släppa snön. Ibland är det olika långt till dessa områden på grund av många hus på rad och då hinner lite snö rinna ut från plogen.

Fråga: Varför startar ni så sent med plogningen?

Svar: Enligt våra riktlinjer så börjar vi ploga prioriterade cykelleder när det har kommit 2 centimeter snö. Övriga gång- och cykelvägar samt busslinjer och större leder börjar vi med efter att det har kommit 4 centimeter och i villaområden efter 8 centimeter. 

Fråga: Varför blir alltid min gata plogad sist?

Svar: Vi försöker att vända på startordningen ibland, där det är möjligt. Men ibland fungerar det inte, av infrastrukturmässiga skäl.

Fråga: Jag har en stor snövall framför min garageinfart/postlåda och jag orkar inte skotta bort den. När kommer ni och tar bort den?

Svar: Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att ta bort snön från sin egen tomt. Alla plogbilar är utrustade med speciella vikplogar som ska hjälpa föraren att inte bilda större snövallar, men ibland när det är mycket snö så bildas små snösträngar utanför garageinfarter.

Fråga: Hur hanterar ni snö i korsningar?

Svar: Den som kör plogen får inte släppa snön i korsningar, utan ska släppa på grönytor, eller längs vägen. Ibland är det dock ofrånkomligt att det kommer lite mer snö i korsningarna. Vi lastar bort snö först när den prioriterade snöröjningen är klar, så det kan ibland dröja. I Tingvallastaden forslar vi bort snö i begränsad omfattning och i övriga stadsdelar och tätorter endast i undantagsfall.

Fråga: Vem är ansvarig för eventuella skador vid snöröjning?

Svar: Alla eventuella skador som plogbilen gör, får respektive entreprenör bekosta. De har ansvar för att ta kontakt med fastighetsägaren om något skulle hända och återställa det till samma standard som innan. Däremot så kan fastighetsägaren inte förvänta sig att få ett helt nytt staket om det som blivit skadat är 30 år gammalt, utan det är samma standard som innan som gäller. Ett staket ska stå emot lite tryck. Hör av dig till Kontaktcenter om du fått en skada på din egendom vid snöröjningen.

Fråga: Varför gör ni vallar vid garageinfarter?

Svar: Vi har krav att de som utför plogningen ska ha så kallade vikplogar, för att kunna ploga bort snön från infarter. Ibland spelar det dock ingen roll utan det kommer små strängar vid infarterna.

Fråga: Är det tillåtet att skotta ut snön från sin garageinfart på vägen?

Svar: Nej, det är inte tillåtet att skotta ut snön på vägen, utan den får man lägga på sin egen tomt. Detta beror på att det blir en stor trafikfara om det ligger snöhögar på vägarna. Det kan ju dröja några timmar innan plogbilen kommer och då kan snön hinna frysa.

Fråga: Vem ansvarar för att ta bort snö från trottoarer?

Svar: Fastighetsägaren ansvarar för att snö tas bort från trottoaren utanför fastighetsgränsen.

Fråga: Använder ni salt på cykelvägar och i så fall varför?

Svar: Kommunen har ansvar för att gång- och cykelvägar inom kommunen ska vara halkbekämpade och att ingen ramlar och slår sig på grund av isen. I år kommer vi att använda oss av sopsaltning som halkbekämpningsmetod på våra mest prioriterade cykelleder. Metoden innebär att snö sopas bort istället för att plogas bort och sedan sprids en saltlake, salt blandat med vatten. Saltlaken har låg salthalt som är skonsam mot miljö och djurtassar. För att metoden ska fungera så bra som möjligt så börjar vi redan när det kommit 2 centimeter snö. Om det blir ymniga snöfall kan vi börja med att ploga även prioriterade gång- och cykelvägar och efter att snöfallet upphört sopa dem.

På våra övriga gång- och cykelvägar kommer vi fortsätta som förra året, med att kombinera de två metoderna plogning och sandning för bästa effekt. Plogning görs vid snöfall och halkbekämpning efter avslutad snöröjning. Vi försöker hela tiden få kommunens gång- och cykelvägar säkra, men ibland kan det vara extra lurigt där våt vägbana snabbt kan frysa på, till exempel på broar och under viadukter.

Fråga: Hur många fordon är det som snöröjer?

Svar: Vi har både egen personal och entreprenörer som sköter snöröjningen och fordonen är utrustade med GPS så att vi kan se var de har varit. Under vintertid har vi upp till 100 fordon som kan hjälpa till vid kraftiga snöfall.

Fråga: Hur vet ni när ni ska åka ut och ploga?

Svar: Vi planerar med hjälp av särskilda väderleksrapporter och vädertjänster, men också genom egna bedömningar på plats.

Fråga: Kör ni bort snö så att inte vallarna bli för stora?

Svar: I Tingvallastaden forslar vi bort snö i begränsad omfattning och i övriga stadsdelar och tätorter endast i undantagsfall.

Uppdaterad den