Renhållning och snöröjning

Sopning av gator och vägar

Gatorna i Karlstads kommun städas under sommar och höst för att hållas fria från grus och skräp. Detta är viktigt såväl för trafiksäkerheten som för trivseln.

Underhållssopning

Vi underhållssopar på samtliga gator och vägar som kommunen ansvarar för. Vi sopar udda veckor enligt ett rullande schema där varje gata blir sopad minst två gånger per säsong. I centrala Karlstad sopar vi varje dag. På kartan nedan ser du vilka gator som sopas dagligen.

Ytterområdena Vålberg, Norsbron, Edsvalla, Ulvsby och Molkom maskinsopas under vissa veckor.

Har du frågor om hur vi sopar i just ditt område? Kontakta Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Städdagar med parkeringsförbud

På vissa gator där det är svårt att ta sig fram med våra maskiner har vi städdagar. Det innebär att det råder parkeringsförbud på gatan under ett antal timmar varannan vecka så att vi kan sopa där. Gatorna sopas alltid vardagar mellan klockan 08.00 och 16.00.

Här kan du se schemat för städdagar och vilka tider vi är på din gata 

Vårsopning

Under vintern lägger vi ut en del sand på våra gator för att halkbekämpa. Efter vintern gör vi en större insats där vi tar upp vinterns sand i hela kommunen. Sandupptagning efter vintern påbörjas ofta i mars. Men om det fortfarande är vinterväglag, med en del frost eller halka, kan vi behöva skjuta upp vårsopningen. Vi har ett stort vägnät att täcka och vårsopningen brukar vara klar i maj.

Här kan du läsa mer om vårsopningen och i vilken ordning vi sopar våra områden.

Uppdaterad den