Renhållning och snöröjning

Vårsopning på gatorna

En sopbil tömmer sopor i ett villaområde.
Sopbil

Varje vår tar vi bort grus och sand som använts för att minska halkan på gator, gång- och cykelvägar under vintern. Vårsopningen 2022 startar vecka 12.

Tänk på att flytta bilen

I vissa områden, där många bilar står parkerade, kan vårsopningen dra ut på tiden. Tänk därför på att flytta bilen om du ser att vi sopar där eller ser skyltar som informerar om att vi snart ska sopa. Det underlättar om du inte har släpvagnar, båtar och husvagnar parkerade på vägen. Tänk på att inte använda vändplaner som en uppställningsplats.  

Var uppmärksam på skyltning

På vissa gator måste vi tillfälligt stänga av parkeringsplatser så vi kommer åt att sopa. Vi sätter ut skyltar i området när det det är dags att sopa där.  Vi sopar först prioriterade gång- och cykelbanor samt Klarälvsbanan, efter det tar vi övriga gång- och cykelvägar. Sen börjar vi med villaområden och leder.

Lämna av grus du sopat upp själv

Det är ditt ansvar som fastighetsägaren att sopa upp gruset på trottoaren utanför ditt hus. Du kan lämna av grus som du själv sopat upp på Djupdalens återvinningscentral.

Här kan du läsa mer om ditt ansvar som fastighetsägare och hur du gör för att lämna av gruset du sopat upp.

Vårsopning enligt turordningslista

Gator och vägar kommer att sopas enligt en turordningslista som du ser här nedanför. Det går inte att säga någon preliminär tid för när vi sopar just ditt område, utan varje område sopas i turordning. Listan uppdateras i takt med att områden blir klara och markeras då med klar i högerspalten.

Gång- och cykelbanor sopas först

Allra först sopas alla gång- och cykelvägar. När det är klart påbörjas arbetet med områdena nedan.

Turordningslista

Östra Karlstad  
Väse  Klart
Spånga  Klart
Skattkärr  Klart
Alster  Klart
Ulvsby  Klart
Sundsta  Klart
Ljungby bostadsområde  Klart
Norrstrand  Klart
Hagaborg  Klart
Rud   Klart
Färjestad  Klart
Lorensberg  Klart
Stockfallet  Klart
Stockfallet nordost  Klart
Sjöstad  Klart
Kronoparken  Klart
Granhult  Klart
Norra Kroppkärr  Klart
Södra Kroppkärr  Klart
Körs på helger  
Örsholmen                                                     Klart       
Sågverksgatan  Klart
Gjuterigatan  Klart
Västanvindsgatan  Klart  
Södra Karlstad  
Tingvallastaden och Haga  Klart
Sandbäcksgatan, Klara, Wåxnäsgatan  Klart
Klaraborgsgatan, Jungmansgatan, Sjömansgatan  Klart
Tullhusgatan, Tyggårdsviken  Klart
Packhusgatan, Kanikenäset  Klart
Barkassen  Klart
Tormestad  Klart          
Lamberget  Klart
Viken  Klart
Långövägen och Marieberg  Klart
Kvarnberget  Klart
Nordmarksgatan  Klart
Hööksgatan  Klart
Rosenborgsgatan till Jakobsbergsbron  Klart
Jakobsberg                                                              Klart
Flygfältsvägen  Klatr
Älvgatan  Klart
Sommarro  Klart
Hellbergsvägen  Klart
Herrhagen  
Elverumsgatan (bron)  Klart
Västra Karlstad   
Hynboholm  Klart
Stodene  Klart
Skåre  Klart
Ilanda  Klart
Älvåker  Klart
Råtorp  Klart
Våxnäs bostadsområde  Klart
Gustavsberg  Klart
Hagalund  Klart
Hultsberg  Klart
Henstad  Klart
Hagalundsvägen  Klart
Våxnäsgatan  Klart
Strand  
Romstad  Klart
Björkås  Klart
Kartberget  Klart
Bellevue  Klart
Zakrisdal  Klart
Infanterivägen  Klart
Gruvlyckan  Klart
Körs på helger  
Våxnäs industriområde

 Klart

Gräsdalen  Klart
Kransorter  
Vålberg  Klart
Norsbron                                 Klart  
Edsvalla  Klart
Molkom  Klart
Lindfors  Klart

Uppdaterad den