Renhållning och snöröjning

Vårsopning på gatorna

En sopbil tömmer sopor i ett villaområde.
Sopbil

Varje vår tar vi bort grus och sand som använts för att minska halkan på gator, gång- och cykelvägar under vintern. Vårsopningen 2020 planeras att starta vecka 12 och förhoppningen är att vara klar till 1 maj. Eftersom vi har ett stort vägnät att täcka så går det inte att säga exakt vilket dag vi sopar just din gata men på den här sidan kan du se vilken vecka vi räknar med att sopa varje stadsdel.

Tänk på att flytta bilen

I vissa områden, där många bilar står parkerade, kan vårsopningen dra ut på tiden. Tänk därför på att flytta bilen om du ser att vi sopar där eller ser skyltar som informerar om att vi snart ska sopa. Det underlättar om du inte har släpvagnar, båtar och husvagnar parkerade på vägen. Tänk på att inte använda vändplaner som en uppställningsplats.  

På vissa gator måste vi tillfälligt stänga av parkeringsplatser så vi kommer åt att sopa. Vi sätter ut skyltar i området när det det är dags att sopa där.  Vi sopar först prioriterade gång- och cykelbanor samt Klarälvsbanan, efter det tar vi övriga gång- och cykelvägar. Sen börjar vi med villaområden och leder.

Lämna av grus du sopat upp själv

Det är ditt ansvar som fastighetsägaren att sopa upp gruset på trottoaren utanför ditt hus. Du kan lämna av grus som du själv sopat upp på Djupdalens återvinningscentral.

Här kan du läsa mer om ditt ansvar som fastighetsägare och hur du gör för att lämna av gruset du sopat upp.

När det är dags att vårsopa så lägger vi ut information här.

 

Uppdaterad den