Renhållning och snöröjning

Städning av gator, torg och parker

I centrala Karlstad städar vi flera dagar i veckan för att det ska vara rent och trivsamt. Varje år tar vi hand om omkring 100 ton skräp från våra torg, gator och parker. 

Tingvallastaden är Karlstads ansikte utåt. Det är hit de flesta besökare till staden kommer och det är också här som flest människor rör sig. Vi vill visa upp en god sida av vår kommun och få våra invånare att trivas. Därför läggs stora resurser på att försöka hålla Karlstad centrum så snyggt och rent som möjligt.

Karlstads centrum städas fyra dagar i veckan. Det handlar till exempel om att sopa gator, rensa dagvattenbrunnar, tömma papperskorgar och bekämpa ogräs.

Fakta

  • Städningen innebär hantering av omkring 100 ton skräp årligen
  • Städningen kostar kommunen över 7,5 miljoner kronor per år.
  • Att plocka upp allt skräp från gator, torg och parker kostar omkring 4 miljoner kronor per år. 
  • Det finns 1 500 papperskorgar i kommunen, varav 450 stycken i Karlstad centrum.

Klotter och klottersanering

Upptäcker du klotter någonstans kan du anmäla det till oss. Tillsammans kan vi verka för en renare och trivsammare stad. För att Karlstad ska kännas som en trygg och trivsam stad är det viktigt att klottret saneras så snart det upptäcks.

Klotter är skadegörelse och kan ge böter eller fängelse. Kommunen som egendomsägare har rätt att begära skadestånd från någon som klottrar eller förstör. 

Felanmälan eller synpunkter

Du kan lämna förslag, ge synpunkter och göra felanmälan direkt via webben. Om du till exempel har upptäckt klotter så kan du göra en felanmälan via vår webb, appen Mitt Karlstad eller via vårt Kontaktcenter 054-540 00 00.

Här kan du lämna förslag, ge synpunkter och göra felanmälan.

I filmen nedan kan du se hur våra stora soptunnor fungerar som vi haft utplacerade på ett antal olika ställen i kommunen sen 2017.

Uppdaterad den