Städning av gator, torg och parker

Rensning av övergivna cyklar

Cyklar med lappar om om att de ska flyttas.
Två gånger per år märker kommunen ut cyklar som vi misstänker är övergivna. De cyklar som ägarna inte flyttar tar kommunen bort.

Framkomligheten i stadskärnan är begränsad och felparkerade och övergivna cyklar kan ofta innebära problem för tillgängligheten. För att öka framkomlighet och säkerhet rensar kommunen bort övergivna cyklar två gånger per år. 

Cykelvrak, det vill säga delar av det som en gång varit en hel cykel, betraktar vi som skräp och städar bort omgående i samband med övrig städning. Rensning av övergivna cyklar sker två gånger per år i Tingvallastan, en gång på våren och en gång på hösten.

Så går det till

Kommunen flyttar inte på en cykel utan att först försöka nå ägaren. I samband med rensningen märker kommunen ut cyklarna med en lapp som informerar om att den kommer att omhändertas inom en viss tidsperiod, vanligen två veckor. De cyklar som står kvar och har kvar sin märkning forslas bort till ett låst förråd. Alla cyklars ramnummer och märke noteras tillsammans med var den hämtades. Listan lämnas även till polisen så att de går att lämna tillbaka till ägaren om de hör av sig i efterhand.

De cyklar som inte blir hämtade av ägarna tillfaller kommunen efter tre månader. Kommunen kommer sedan att skrota eller skänka dem till välgörande ändamål.

Saknar du din cykel?

De finns tillgängliga hos kommunen i tre månader efter dem beslagtagits. Kontakta oss på 054 - 540 00 00 för att få tillbaka din cykel.

Uppdaterad den