Städning av gator, torg och parker

Ungdomsstädning

Vill ni få chansen att tjäna lite pengar till klubb- eller klasskassan? Håll Karlstad Rent erbjuder ungdomsföreningar och skolklasser att städa ett område någonstans i stan eller annat område inom Karlstads kommun.

Tanken med ungdomsstädningen är att klubben/klassen får ett bidrag till kassan som ungdomarna själva får jobba ihop. Skräpplockaraktiviteten är ett pedagogiskt medel för att göra ungdomarna medvetna om nedskräpningsproblematiken och förhoppningsvis få dem att i framtiden ta ett personligt ansvar för sina handlingar gällande nedskräpning.

Praktisk information

Skräpplockning utförs en lördag förmiddag och gruppen får ett område som tar cirka fyra timmar att gå över. Ni hämtar kartor, sopsäckar och handskar i stadshuset enligt avtalat med samordnaren. De vuxna ledarna ansvarar för gruppen och ser till att uppdraget blir utfört under säkra förhållanden.

Gruppen får 2500 kronor av kommunen för städningen.

Sortering av skräpet

Ni ska sortera det skräp som ni plockar och märka upp säckarna med de etiketter som medföljer. Ni sorterar om möjligt, brännbart, glas, metall, plast och eventuellt farligt avfall. Tänk på att vassa och trasiga föremål ska hanteras varsamt och gärna av vuxen. Karlstads Energi sponsrar hämtningen av skräpet och ser till att det sorterade skräpet blir återvunnet.

Anmäl en grupp till ungdomsstädning

För att anmäla en ungdomsgrupp till denna skräpplockaraktivitet, behöver vi få uppgifter på ungdomarnas ålder, hur många som kommer att delta samt klassens/föreningens namn. Vi behöver också en ansvarig kontaktperson, där vi får namn, telefonnummer gärna mejladress.

Alla intresserade grupper skrivs upp på en lista och när det är er tur kontaktar vi er och ger er ett lämpligt städområde.

Här gör du anmälan till ungdomsstädning

Frågor?

Hör av dig till vårat kontaktcenter om du har frågor:

Telefon. 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se

Uppdaterad den