Använda offentlig platsmark

Torg och allmänna platser

Torghandel. Försäljning av blommor i gult, lila och rosa på torget i Karlstad
Blomsterförsäljning

Här hittar du information om vad som gäller om du vill använda gator och torg och vart du ska vända dig.

Vill du sälja varor på torget i Karlstad eller nyttja gator och torg för uteservering, evenemang eller diverse arbeten så kan du läsa vidare på dessa sidor vad som gäller. Här får du också information om var man får sätta upp affischer och annan reklam.

Uppdaterad den