Torg och allmänna platser

Använda kommunens mark

Vill du ställa upp en container, lyftkran eller byggnadsställning? Eller kanske ha ett evenemang på gator, torg eller park, i bostadsnära natur eller på vatten? I så fall krävs tillstånd för detta. Kommunen tar även ut en avgift för att använda marken.

Sök tillstånd hos kommunen för naturområden

Om du vill anordna aktiviteter inom kommunens naturområden som exempelvis I2-skogen, Sörmon eller Tyrskogen behöver du söka tillstånd hos kommunen. Det kan du göra via vår e-tjänst i länken nedan. Du kan läsa mer om vad som gäller vid markupplåtelse i kommunen i våra råd och anvisningar. 

För att vara säker på att din ansökan blir godkänd i tid så är det bra om du skickar in den fyra veckor innan arrangemanget är tänkt att starta. Vid större arrangemang är det bra om du skickar in ansökan ännu tidigare.

I vår e-tjänst ansöker du om tillstånd för naturområden

Här kan du läsa om råd och anvisningar för tillfällig upplåtelse av kommunal mark

Sök tillstånd hos polisen för offentliga miljöer

Om du vill använda mark inom stadens offentliga miljöer som parker, badplatser, gator och torg, ska du istället göra din ansökan hos polisen. När polisen fått din ansökan så skickar dom den vidare till kommunen för yttrande om kommunen äger marken. Du kan också ringa polisens tillståndsenhet på telefon 114 14 om du har frågor. 

Kom ihåg att söka tillstånd i god tid!

På polisens webbplats kan du söka tillstånd för offentliga miljöer

Så här mycket kostar det

Kostnader för att använda gatumark hittar du i vår taxa för markupplåtelser.

Taxa för markupplåtelse 2020 (gäller från 1 sep 2020)

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att ringa Kontaktcenter på telefon
054-540 00 00.

Uppdaterad den