Projekt Stora torget

Så tycker Karlstadsborna

Fem personer står framför en vägg med frågor.
Det gick att lämna sina synpunkter på torget.

Vid två tillfällen har Karlstads kommun bett allmänheten att lämna sina synpunkter som en del i arbetet som ska leda fram till ny gestaltning. Den första medborgardialogen genomfördes under 2015 och fokuserade på nuläget. Den andra genomfördes 2016 och fokuserade på vad Karlstadsborna vill göra på torget i framtiden. 

Första dialogen

Dialogen genomfördes delvs via en webbenkät och dels genom att kommunens träffade besökare i en container på torget under fyra dagar. 650 personer svarade på webbenkäten och vi uppskattar att ungefär lika många kom till containern.

Materialet från containern och webbenkäten ger något olika, men kompletterande bilder. Generellt var man mer positiv på plats än på webben. En möjlig slutsats är att metoderna attraherar olika grupper, men också att bilden av torget är sämre än upplevelsen på plats.

"Beskriv torget med ett ord"

 

Var sjätte person väljer att beskriva torget som tråkigt. Många säger stort, tomt, öppet, ödsligt och grått. Bland de ord som färre personer valt finns en stor variation och många motsatspar, så som fint och fult, mysigt och omysigt, levande och livlöst.

Upplevelsen av torget är alltså väldigt diversifierad, Karlstadsborna tycker väldigt olika. Torget har kvalitéer att ta vara på, men det finns också mycket som kan bli bättre.

"För mig är torget mest..."

För att fördjupa bilden av upplevelsen av torget bad vi Karlstadsborna välja mellan olika beskrivande motsatsord. Svaren ger en splittrad bild. Webbenkät och containersvar skiljer sig också något från varandra. I containern är man mer positiv och tendensen lutar mot att torget är trivsamt, levande och fint. I webbenkäten tycker man tvärt om att torget är mer otrivsamt, tomt och fult. Mer överens är man om att torget är ödsligt, tryggt och ordnat. Det man är mest enig om är att torget är grått.

"Vad är bra med torget?"

Det som Karlstadsborna tycker är bäst med dagens torg är bland annat storleken, torghandeln och busshållplatsen. Det är öppet och bra för evenemang. Om torghandeln säger man att man vill ha mer, att den är trevlig och ger liv till torget. Man tycker att det är bra att det finns en busshållplats, att den är bra ordnad och ger liv.

Det som beskrivs som bra är främst det som genererar liv på torget, bidrar till att man träffar eller ser andra människor.

"Vad är dåligt med torget?"

I listan över vad Karlstadsborna tycker är dåligt med torget idag känner vi igen mycket från vad som utpekats som bra. Sammanvägda svar från webbenkäten och containern visar att det man tycker är sämst är atmosfären och sittplatserna. Torget upplevs som tråkigt, grått och tomt. Karlstadsborna lyfter fram bristen på sittplatser och beskriver de som finns som obekväma, hårda och kalla.

Karlstadborna beskriver att det finns för lite torghandel, att den som finns har fel utbud och är stökig och ful. Stenbeläggningen får också mycket kritik för att vara ojämn, otillgänglig och hal. Många tycker att fredsmonumentet är fult och en negativ symbol.

Man tycker att det händer för lite och är för få evenemang. Många tycker också att det finns för lite grönska.

Andra dialogen

Den andra dialogen genomfördes också genom en webbenkät och genom att medarbetare träffade allmänheten på torget under några dagar. Totalt cirka 1500 personer svarade i dessa två arenor. 

"Beskriv torget du vill ha med ett ord"

De vanligaste orden Karlstadsborna använde för att beskriva torget de vill ha var levande, grönt, mötesplats mysigt och välkomnande.

"Vad vill du göra på torget?"

Det här är vad Karlstadsborna vill göra på Stora torget, fördelat på olika tider. Siffran inom parantes är antalet svar:

Alltid

 • Träffas (385)
 • Handla (275)
 • Äta (253)
 • Bara vara (185)
 • Underhållas (162)
 • Trivas (92)
 • Aktiveras (91)
 • Servas (89)
 • Övrigt (27)

På sommaren

 • Äta ute (34)
 • Sola (9)
 • Bada (6)

På vintern

 • Åka skridskor (85)
 • Sitta varmt/värma sig (8)
 • Gå på julmarknad (8)
 • Leka i snö/tävla (6)
 • Åka skidor/snowboard (3)

Synpunkterna tas med i fortsatta arbetet

Alla synpunkter kommer att sammanställas, analyseras och vägas samman. Tillsammans med utredningar och samverkan med berörda aktörer ska de fungera som underlag i gestaltningsprocessen.

Resultat från dialog 2015.pdf

Resultat från dialogen 2016

Uppdaterad den