Torg och allmänna platser

Trottoarpratare och affischering

Information på en trottoarpratare
Trottoarpratare

För att ställa ut trottoarpratare eller sätta upp affischer behöver du tillstånd. Här kan du läsa mer om vilka tillstånd som behövs och vad det kostar.

Ställa upp trottoarpratare

Om det finns plats kan du som affärsidkare ställa ut en godkänd trottoarpratare i direkt anslutning till din butik eller verksamhet. Innan du gör det behöver du ansöka om tillstånd.

Tillståndet söker du hos polismyndigheten. Om ansökan gäller kommunens mark skickar polisen din ansökan till kommunen för yttrande. Kom ihåg att ansöka om tillstånd i god tid! Du kan också ringa polisens tillståndsenhet på telefon 114 14 om du har frågor.

Här kan du söka tillstånd på polisens webbplats

Kostnad

Karlstads kommun tar ut en avgift för markhyra. En trottoarpratare kostar 792 kronor per år i markhyra i Tingvallastaden. På övriga platser kostar det 484 kronor per år.

Här kan du läsa vår policy för trottoarpratare

 

Vill du sätta upp reklam eller annan information på offentlig plats?

Det finns en affischpelare i Karlstad där du kan sätta upp reklam och annan information. Affischpelaren hittar du på Drottninggatan 15 utanför 15-huset.

Du får sätta upp affischer i samband med evenemang och liknande. Men tänk på att du måste ansöka om tillstånd hos polisen först. Affischering får i dessa fall göras tidigast en vecka före evenemanget och måste tas bort direkt efter avslutat evenemang. Affischerna får inte klistras fast.

Här kan du söka tillstånd på polisens webbplats

Du får inte sätta upp affischer på elskåp, belysningsstolpar, träd och broar utmed gator och vägar. Olovlig affischering anmäls som skadegörelse. Om du sätter upp affischer utan tillstånd eller på felaktigt sätt kan du bli tvungen att betala för borttagning och återställning av eventuella skador. 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den