Torg och allmänna platser

Lättnader för näringsidkare med anledning av pandemin

Torghandlare räcker över varor till kund
Ingen taxta för bland annat torgplats under 2021. Bild: Shutterstock

Karlstads kommun har förlängt och utökat de lättnader som infördes under 2020 med anledning av pandemin. Här kan du läsa mer om de förlängda och nya lättnaderna som gäller under hela 2021.

Lättnaderna är ett sätt för kommunen att försöka underlätta för näringsidkare i dessa tuffa tider som pandemin fört med sig. Kommunen har slopat avgiften för markupplåtelse, utökat säsongen för uteserveringar och utökat möjligheterna för att sälja mat och glass i food truck och cafévagn i hela kommunen, inte bara i Karlstads centrala delar. Här kan du läsa inom vilka områden du kan ta del av lättnaderna.

Uteservering

Uteserveringar får under 2021 möjlighet att hålla öppet från och med 15 mars till och med 31 oktober. Markhyran är avgiftsfri 2021.

Så gör du

För att få tillstånd att öppna uteservering tidigare, ska du skicka in en ansökan som vanligt.

Läs mer om att ansöka om tillstånd för uteservering här.

Food truck och glass- och cafévagn

Inga avgifter tas ut för markupplåtelse i samband med uppställning av food truck eller glass- eller cafévagn.

Så gör du

Hör av dig till oss för att kolla om din önskade plats kommer att bli godkänd innan du skickar din ansökan till polisen. Ställ frågan via e-post till  teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se. Skulle vi neka platsen blir du annars tvungen att betala en avgift till polisen för din ansökan, så därför är det bra om du kollar det innan du skickar in den. När vi sagt okej till den önskade platsen ska du skicka in en ansökan till polisen och vi beviljar avgiftsfri markupplåtelse. Observera att polisen tar ut en avgift för sin del av ansökan.

Läs mer om vad som gäller vid ansökan och uppställning av food trucks och glass- och cafévagn här.

Trottoarpratare, varor utanför butik eller utsmyckningar

Inga avgifter tas ut för markupplåtelse i samband med uppställning av trottoarpratare, varor eller klädställningar utanför butik eller annan utsmyckning. Observera att polisen tar ut en avgift för sin del av ansökan.

Så gör du

Skicka in din ansökan till kommunen innan du ställer ut något på allmän platsmark. Observera att polisen tar ut en avgift för ansökan.

Läs mer om vad som gäller vid ansökan och uppställning av trorroarpratare, varot utanför butik och utsmyckningar här.

Torgplats

Ingen avgift kommer att tas ut för torgplats under 2021, men observera att du måste ansöka som vanligt för att beviljas en plats.

Så gör du

Läs mer om vad som gäller vid ansökan om torgplats och hur du ansöker här. 

Utökade möjligheter att sälja mat och glass på offentlig plats

Vi erbjuder utökade möjligheter att bedriva försäljning av mat och glass på offentlig plats. Nytt för i år är att möjligheten nu omfattar all offentlig plats i hela kommunen och inte enbart avgränsas till Karlstads centrala stadsdelar.

Så gör du

För att bedriva försäljning av mat och glass på offentlig plats vill vi tipsa om att du först hör av dig till oss för att kolla om din önskade plats kommer att bli godkänd, innan du skickar din ansökan till polisen. Ställ frågan via teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se.

Skulle vi neka platsen blir du annars tvungen att betala en avgift till polisen för din ansökan, så därför är det bra om du kollar det innan du skickar in den. När vi sagt okej till den önskade platsen ska du skicka in en ansökan till polisen och vi beviljar avgiftsfri markupplåtelse. Observera att polisen tar ut en avgift för sin del av ansökan.

Läs mer om hur du ansöker om markupplåtelse här.

Mer information

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter på 054-540 00 00.

Här kan du läsa mer om Karlstads kommuns åtgärder för att underlätta för näringslivet med anledning av coronapandemin.

 

Uppdaterad den